UNDERHÅLL PASSERSYSTEM 

SERVICEAVTAL FÖR PASSERLÖSNINGAR

Med en passerlösning har du ett modernt system som enkelt ger rätt person behörighet till rätt utrymme.

Ditt passersystem har du installerat för att få en trygg och bekväm vardag. I systemet samspelar mekanik och elektronik där kommunikationen mellan komponenterna är avgörande för funktionen.


Vid ett servicebesök av Byggbeslags tekniker får du ett serviceprotokoll på att alla komponenter från centralapparat till kortläsare har rätt funktion och styrs på rätt sätt.

Med uppkoppling på distans kan vi göra en enklare översyn att allt ser rätt ut. Kontroll av status på centralapparaten görs alltid på plats

   

Exempel på underhåll:
  • Databas kontrolleras och backup tas.
  • Kontrollmätning av strömförsörjningsaggregat.
  • Uppdatering av programvara.
  • Kortläsare och elektromekanisk funktion testas.
  • Dörrens totala funktion utvärderas.

Produktblad (pdf)

Exempelbild