HÅLLBARHET

BYGGBESLAG IMPLEMENTERAR AMBITIÖSARE MILJÖMÅL


Klimatet förändras vilket gör vårt samhälle sårbart.
Som samhällsaktör är det självklart för oss att ställa oss bakom och leva upp till ambitionerna i Parisavtalet.

När Sverige nu ställer om är Byggbeslag med på tåget med ambitiösa miljömål och ökad konkurrenskraft. Byggbeslag ska bli klimatneutrala 2045!

 

VÅRT MILJÖMÅL:

BYGGBESLAG SKA BLI KLIMATNEUTRALA

 

 


ORGANISKA DELMÅL

Miljömålet följer med ett antal organiska delmål som utvecklas i takt med att Byggbeslag når sina mål och närmar sig målet med klimatneutralitet.


Byggbeslags tre delmål är fokuserade på transporter och material.

Byggbeslags miljömål kopplas till följande globala hållbarhetsmål:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna