BYGGENTREPRENAD

I Byggbeslag har vi vår grund i byggbranschen. Det var där allt började, och det är där vi fortfarande har större delen av vår verksamhet.

 

Från början var det som leverantör av produkter. Något som såklart fortfarande är en del av vårt erbjudande. Vi samverkar med arkitekter och konsulter för att hitta rätt produktlösningar och söka effektiviseringar, som i sin tur ger kostnadsbesparingar för dig som beställare.

 

SÄKER KOMPETENS FÖR KORREKT DÖRRMILJÖ

Det är värdefullt att ha oss vid din sida i ett tidigt skede av byggprojektets planering av dörrmiljö, lås och säkerhet. Här förklarar vi varför: 

 

EN SPECIALIST GER DIG RÅD

Säkerhetslösningar är ofta komplexa och omfattande. Dessutom ska funktioner och standarder förhålla sig till interna och externa krav. Vår produktkunskap och dagliga arbete som tekniska rådgivare gör att vi vågar kalla oss specialister. Med oss som bollplank reder du i tid ut frågetecken i din specifikation och kan försäkra dig om att både material och lösningar är korrekta och kompletta. Detta kan vara avgörande redan vid inköpsförberedelser av dörr- och entrépartier

 

 

TILLFÖRLITLIG KALKYLERING

Dina kalkyler ska ha rätt nivå från start. Vi vägleder dig i dina beräkningar så att de håller projektet igenom och besparar dig onödiga kostnader och överraskningar längre fram.


TRYGG ENTREPRENAD

Du har allt att vinna på ett optimerat utgångsläge för din entreprenad. Det underlättar hela resan framåt. Projektets specifikation inom lås och säkerhet är granskad och kostnadsbilden är tydlig – du har full kontroll. Tillsammans med Byggbeslag har du säkrat kvalitén inför ditt projekt.

 

 

 

 

REFERENSER