VÅRA ÄGARE

Vi är sedan 1975 en del av Ahlmarkskoncernen
(O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B.), som är ett av de äldsta familjeägda företagen i Värmland, grundat redan år 1847.

 

Ahlmarkskoncernen är verksam inom sjöfart, handel och industri och sysselsätter cirka 1500 anställda över hela Europa. BYGGBESLAG består av moderbolaget AB Byggbeslag och dotterbolaget AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.