INDUSTRI/OEM

FLEXATOR AB - MODULTILLVERKARE

Flexator bygger skolor, kontor, boenden och bodar till kunder som kommuner och företag. Flexator har tagit den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett industriellt flöde där man har bättre kontroll på hela flödet och slutproduktens kvalitet.

Byggbeslag Industri/OEM levererar trycken och behör till dörrmiljöer och inredning i form av klädhyllor, kroklist och toalettinreding till Flexators produktion.

MOELVEN - MODULTILLVERKARE

Moelven ByggModul har mer än 50 års erfarenhet från industriell produktion av byggmoduler. Byggbeslag levererar allt från låssystem, dörrautomatiker, trycken och behör till inredningsprodukter i form av kapphyllor, kroklister och toalettinredningar. I stort ligger vårt främsta fokus på skolor, äldreboenden och flerbostadshus.

 

Vårt samarbetet sedan över tio år har stadigt utvecklats och vi har anpassat vår leverans i takt med att Moelven har växt med sitt erbjudande. Styrkan i vårt samarbete sitter i helheten där vi är med från projektering till installation.

 

Bilden visar projektet Kanoten som består av byggmoduler levererade av Moelven. Det är det första riktigt stora flerbostadshuset i trä som byggts i Karlstad och består av 36 hyresrätter. BYGGBESLAG Industri/OEM har levererat låssystem till lägenhetsdörrar och entré- och förrådsdörrar. Huset stod inflyttningsklart 2021.
 

MYRESJÖHUS/SMÅLANDSVILLAN - SMÅHUS

Småländska Myresjöhus är en hustillverkare som ligger i frontlinjen vad gäller utveckling och design. Företaget har sedan starten 1927 levererat över 100 000 villor och småhus.

 

Fullt så länge har Industri/OEM inte varit med som leverantör, men vi har ett gott samarbete kring leveranser av dörrbeslagning sedan tio år tillbaka. I vår leverans packar och märker vi artiklarna per hus för att underlätta Myresjöhus produktion och logistik.
 

A-HUS - SMÅHUS

I Anneberg strax söder om Göteborg har A-hus sin hustillverkning. Alla hus byggs innomhus där det är 20 grader varmt, torrt och vindstilla.

 

Till A-hus fabrik levererar Byggbeslag all form av dörrbeslagning som dörrtrycken, låscylindrar och behör. Vi packar och märker allt per hus så att det förenklar A-hus produktion och logistik.

SSC - SNICKERIER

Mellan Svinesund och Strömstad ligger Nordby Shoppingcenter, ett köpcentrum på över 80.000 kvm butiksyta och 3.500 p-platser.

Köpcentret är därmed ett av Sveriges största och riktar sig främst mot norska kunder då en omfattande gränshandel sker längs hela den svensk-norska gränsen.

 

Shoppingcenter har byggts i etapper under flera år.

Byggbeslag har gjort omfattande projektering, leverans och montage av både sakvaror och dörrbeslagning under hela produktionstiden.

NORDMARKENS FASADER - ALUMINIUMPARTIER

Nordmarkens fasader tillverkar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminium och glas. Kunderna är såväl kommuner, landsting och bostadsbolag som byggentreprenörer. Byggbeslag Industri/OEM har funnits med som leverantör i över 10 år och bidrar med såväl produkter som proffesionell rådgivning kring dörrbeslagning i stort.

 

Till Nordmarkens fasader levererar vi lås, elslutbleck, gångjärn, dörrstängare och produkter för utrymning. Vår Industri/OEM avdelning bistår också med fortlöpande rådgivning kring dörrbeslagning och säkerhet.
 

ALUMINIUMLAND - ALUMINIUMPARTIER

ByAluminumland i Skara levererar dörrar, fasader och fönsterpartier i aluminium till kommuner, landsting, privatpersoner, stora & små byggföretag, bostadsrättsföreningar och glasmästerier.
 

Vår industri/OEM-avdelning har sedan många år ett gott samarbete med Aluminiumland och stöttar med såväl produkter som rådgivning kring säkerhet och dörrbeslagning. Vi levererar lås, elslutbleck, gångjärn, dörrstängare och produkter för utrymning.