KOMMUNER & REGIONER

VÄSTERTEG UMEÅ

I området Teg som ligger i södra Umeå, låter det kommunalt allmännyttiga bostadsbolaget Bostaden uppföra projektet Västerteg. Det innehåller flera olika boendeformer som hyres- och seniorbostäder samt vård- och omsorgsbostäder.

Området Västerteg med blandad bebyggelse har expanderat under de senaste åren. Här är det nära till naturupplevelser och idrottsanläggningar samtidigt som Umeås centrala delar ligger inom räckhåll.

Projektet består av fem flerbostadshus som är placerade som en solfjäder i förhållande till den sjätte byggnaden, som är vård- och omsorgsboendet. Sammanlagt är det cirka 350 lägenheter varav 120 är vårdboenden. I två av flerbostadshusen blir det seniorboende och i de tre resterande hyresrätter.

Bostadshusen är fyra till sex våningar höga och av typen lamellhus för att smälta in i områdets befintliga byggnation.

 

Förutom hyllinredning till samtliga klädkammare har Byggbeslag affärsområde Material levererat skjutdörrslösningar inklusive inredningssystem för effektiv klädförvaring i hall och sovrum. Till badrum och wc har vi levererat duschhörn och inredningsbeslag – samtliga attraktiva produkter från våra egna serier.

”Byggbeslags sortimentsbredd är värdeskapande för våra kunder i många avseenden. Som exempel i detta projekt tog vi tillsammans med vår uppdragsgivare fram förslag på garderobsinredning som både motsvarade standard och underlättade byggprocessen i form av ett snabbare montage” säger Henrik Smedberg, utesäljare inom inredning och beslag Byggbeslag region Norr.

Till vårdboendet som kommer tas i bruk först, har Byggbeslag levererat lösningar för klädförvaring i hall och klädkammare. Vi har även levererat funktionell inredning till våtutrymmen, som underlättar för både vårdare och vårdtagare, som till exempel flera delar ur Torks produktserie för handhygien. Liknande produkter finns också i personalutrymmen.

Produktvalen följer i stor omfattning beställarens riktlinjer om hållbarhet för samtliga boendetyper i projektet.

”Mitt innesäljarteam och jag har varit med i byggprocessen från projektstart. Det ger värdefull framförhållning vad gäller materialplaneringen och ger utrymme för kontinuerlig bevakning av leveranssäkerhet vilket bidrar till en trygg produktionsprocess”, avslutar Henrik Smedberg.

 Byggentreprenör är Selbergs Entreprenad och hela projektet Västerteg som startade 2020, beräknas vara slutfört årsskiftet 2023/2024.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET KARLSTAD

I Inre hamn i centrala Karlstad ligger kommunens samhällsbyggnadskontor. Här finns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning och här sitter även delar av teknik- och fastighetsförvaltning.

Denna del av Inre hamn har under de senaste åren ändrat karaktär tack vare omfattande nybyggnation och är idag en modern stadsmiljö med bostäder, kontor, affärslokaler och restauranger.

Fastigheten består av 5400 kvm i fem våningar samt källare.

Byggbeslag i Karlstad har levererat och monterat låssystem, driftsättning av dörrstyrning och övrig dörrbeslagning. Vi har även levererat AV-utrustning samt inredning och beslag till toaletter. Fastigheten blev inflyttningsklar augusti 2015.

AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett regions-, specialist-, utbildnings- och forskningssjukhus. Här arbetar ca 8000 personer. Byggbeslag i Uppsala har levererat inredning och beslag till sjukhusets vårdmiljöer.

Det handlar om funktionella lösningar kring främst handfat och WC samt till duschmiljöer. Våra leveranser består bland annat av speglar, torkrullehållare, tvål- och desinfektionsdispensrar, stödhandtag och hållare för engångsmaterial.

VÄSE BRANDSTATION

Till Räddningstjänsten och Väse brandstation utanför Karlstad har vi i Byggbeslag levererat en komplett säkerhetsleverans.

Stationen, som är nybyggd, innehåller personalutrymmen som omklädningsrum, gym och möteslokaler och har plats för två brandbilar.

I Byggbeslags leverans ingår projektering, leverans, installation och driftssättning av låssystem, passersystem, larm och inbrottslarm.

Till det har vi kompletterat med både dörrbeslagning och inredning till WC.