VÄRDEFÖRVARING

Det viktigaste när det gäller värdeförvaring är att ha rätt skåpstyp till rätt innehåll.


Hos Byggbeslag finns certifierade värdeförvaringstekniker. Det innebär  specialkunskaper inom myndighetskrav, vapen- och värdeförvaring samt högsäkerhetslås. Det visar och intygar att låssmeden på ett korrekt sätt kan utföra skåpöppning, låsbyten, reparationer och omcertifieringar av skåp samt möta de förväntningar som kravställare och beställaren har när det gäller värdeförvaring.

 

Med certifieringen kommer också kunskaper om själva värdeförvaringsenheten, så att vi kan hjälpa dig att välja rätt typ av skåp. Vi kan även förvaring av hemliga handlingar och vilka försäkringskrav som gäller. 

 

En värdeförvaringstekniker har giltigt certifikat för Heta Arbeten.

 

KLASSADE SKÅP

Det finns inbrottsklassade och brandskyddsklassade skåp och en kombination av bägge. Det som avgör vilken klassningsgrad du behöver beror på vad som ska förvaras i skåpet, vilka regler som gäller och var skåpet ska placeras. 

 

 

 

TJÄNSTER