SKOLOR & UNIVERSITET

AULA MEDICA SOLNA

Aula Medica är en del av Karolinska Institutet i Solna. Byggnaden omfattar ca 10 000 kvm fördelat på sju våningar och innehåller bland annat auditorium med 1000 st sittplatser samt kontor och restauranger.

Byggbeslag i Stockholm har levererat och monterat dörrautomatik och nödutrymning i Karolinska Institutets Aula inklusive dörrbeslagning.

Uppdraget omfattade även dörrbeslagning i restaurangdelen och leverans av inredning, skyltar och dörrbeslag till toalettmiljöer.

Tekniker i Byggbeslag f.d. Bysmeden Lås tar hand om förebyggande service av dörrmiljöerna i och kring aulan framöver.

HAGABORGSSKOLAN KARLSTAD

Hagaborgsskolan i Karlstad med förskola, fritidshem och lågstadie byggdes av Skanska och invigdes 2014. Skolan har belönats med Grundstenen - priset för hållbart byggande i Värmland.

Hit har vi i Byggbeslag levererat all dörrbeslagning och inredning i form av sittbänkar och skrapmattor till entréer. I studiemiljön har vi kompletterat med ljudabsorbenter till väggar och whiteboardtavlor

Andra delar i inredningsleveransen är skyltningen, den måttanpassade klädförvaringen, klädskåpen och pappershållare och tvålautomater till WC och skolmatsal.

Säkerhetsleveransen är omfattande och innehåller både den mekaniska låsningen, nödutrymningen och projektering, driftsättning och löpande support av passersystemet.
 

ALSTERS FÖRSKOLA

Alsters förskola i Karlstad är en nybyggd förskola där vi i Byggbeslag har levererat både inreding och säkerhet och teknik. Inredning i form av allt från skrapmattor skyltar och brandsläckare till klädförvaring, madrasskåp och inredning till WC och skötrum.

Teknik i form av dörrstyrning och AV-utrustning. Vår säkerhetsleverans bestod i larm, brandlarm och passersystem smart integrerat med säkerhetsskåp. I projektet har vi varit med hela vägen från projektering till leverans och driftsättande.

BÄRSTAD SKOLA

Bärstad skola ligger i Hammarö kommun och rymmer förskola, låg- och mellanstadie. Här har Byggbeslag projekterat, levererat och installerat/driftsatt dörrbeslagning, låsssystem och passersystem.

Inredningsleveransen innehåller allt från brandsläckare, WC inredning och anslagstavlor till skyltning, förvaringsskåp och skrivtavlorna i klassrummen.

LUNDSBERGS SKOLA

Lundsbergs skola i sydöstra delen av Värmland har investerat i nytt passersystem, larm, låssystem, dörrautomatiker och övrig dörrbeslagning.

Genom samarbete mellan Byggbeslag i Karlstad utfördes installation och driftsättning på den anrika skolan. Skolan, som har en drygt hundraårig historia, består av boende- och skolbyggnader samt fritidsanläggningar.

Byggnaderna, en blandning av äldre och nyare fastigheter, ligger geografiskt utspridda över ett stort område, något som medför en komplexitet och höga krav på funktionalitet och kommunikationslösningar.

Behovet av en hög säkerhetsnivå, där det ställs höga krav på tillträde för elever och personal, i kombination med krav på en funktionell och anpassad låsning innebar att behovet av en bra samordning under entreprenaden var extra väsentligt