SKOLOR & UNIVERSITET

KIRUNAS NYA GYMNASIESKOLA – PROJEKT KUNSKAPSSTADEN

I Kirunas nya stadskärna har kommunen i ett samverkansavtal med entreprenadbolaget SSEA låtit bygga Kunskapsstaden.

 

Projektet är på 40 000 kvm och samlar gymnasieskola, lärcenter för vuxna och kulturskolan under samma tak. Här finns dessutom fyra idrottshallar, två storkök samt tolv hallar för bygg, industri och fordon.

Byggnaderna har en klassisk träfasad där vissa delar är målad i svart slamfärg och andra klädda med oljad sibiriskt lärkträ. För att klara av Miljöbyggnad energimål guld är ytterväggarna hela 486 mm tjocka.

Byggbeslag har varit delaktig i byggproduktionen sedan början av 2022 och beslagit sammanlagt 965 dörrmiljöer, varav 63 med dörrstyrning. Ansvarig tekniker på plats för dörrbeslagning, installation och driftsättning har varit Samuel Rahkola.

I Byggbeslags leverans ingår mekanisk låsning, dörrautomatiker, nödutrymningsbeslag och över 130 eltryckeslås.

 

 Foto Robert Öberg.

 

” Jag har varit med i vår leverans till projektet från start till mål och varit insatt i löpande frågor. Det har underlättat den dagliga planeringen av mitt  montage- och installationsarbete”, säger Samuel Rahkola, säkerhetstekniker Byggbeslag Luleå/Kiruna och fortsätter: ”Den täta dialogen tillsammans med entreprenörens arbetsledning har gett bra förutsättningar att prioritera och jobba lösningsorienterat ”.

Samuel nämner också att det har varit en mycket trevlig och effektiv arbetsmiljö att arbeta i – en välstädad byggarbetsplats med god ordning och reda. Ansvarig säljare hos Byggbeslag Luleå/Kiruna är platschef Markus Norberg och han håller med Samuel och tillägger:

” Att ha en och samma tekniker genom hela projektet har varit framgångsrikt. Jag har fått fin återkoppling från vår uppdragsgivare SSEA att de har varit mycket trygga med Samuel, både som lyhörd kontaktperson och som ansvarsfull tekniker”, avslutar Markus.

Projektet Kunskapsstaden startades upp 2019 och överlämnades till Kiruna kommun enligt plan 2 maj 2023.

MARIEBERG FÖRSKOLA SKARA

”Att få kollin i leveransen märkta och rumsförpackade, det sparar mycket tid för oss när godset kommer till bygget och ska fördelas ut på arbetsplatsen”, menar Pär Beldt, platschef hos Asplunds Bygg, som i partneringsamverkan med Skara Kommun bygger förskola Marieberg. 

 

Förskolan ligger centralt i Skara tätort och kommer erbjuda 120 nya förskoleplatser.

 Övre bild: Pär Beldt och Frans Persson från Asplunds Bygg vid Mariebergs Förskola. Nedre bild: Direkt vid lossning ser du var på arbetsplatsen de olika leveransdelarna ska användas. Det är enkelt att fördela godset tack vare märkningen med BEAst Label. 

 

Byggbeslag har ett väl anpassat sortiment för skolor och förskolor och täcker upp inomhusmiljöer som toalett, skötrum, våtutrymmen, omklädningsrum och städ- och förvaringsutrymmen. Byggbeslags tjänst Produktionsanpassad förpackning och dess märkning säkrar upp sista länken i leveranskedjan inför montage.

Till förskola Marieberg levererar Byggbeslag Region Mitt kapprumsinredning, förvaringsskåp, hyllinredningar, skyltar, entrémattor, dispensrar och övriga sakvaror. 

”Det är en fördel att ha en och samma inköpskanal som löser och hanterar beslag och inredning till projektet. Tillsammans med Byggbeslag kan jag dessutom samla inköpen hos en kontakt”, avslutar Pär Beldt.

 

Projektet startade våren 2022 och beräknas vara inflyttningsklart under hösten 2023. 

 

Läs mer om Produktionsanpassad förpackning och logistik.

 

 

 

AULA MEDICA SOLNA

Aula Medica är en del av Karolinska Institutet i Solna. Byggnaden omfattar cirka 10 000 kvm fördelat på sju våningar och innehåller bland annat auditorium med 1000 st sittplatser samt kontor och restauranger.

Byggbeslag i Stockholm har levererat och monterat dörrautomatik och nödutrymning i Karolinska Institutets Aula inklusive dörrbeslagning.

Uppdraget omfattade även dörrbeslagning i restaurangdelen och leverans av inredning, skyltar och dörrbeslag till toalettmiljöer.

Tekniker i Byggbeslag f.d. Bysmeden Lås tar hand om förebyggande service av dörrmiljöerna i och kring aulan framöver.

HAGABORGSSKOLAN KARLSTAD

Hagaborgsskolan i Karlstad med förskola, fritidshem och lågstadie byggdes av Skanska och invigdes 2014. Skolan har belönats med Grundstenen - priset för hållbart byggande i Värmland.

Hit har vi i Byggbeslag levererat all dörrbeslagning och inredning i form av sittbänkar och skrapmattor till entréer. I studiemiljön har vi kompletterat med ljudabsorbenter till väggar och whiteboardtavlor

Andra delar i inredningsleveransen är skyltningen, den måttanpassade klädförvaringen, klädskåpen och pappershållare och tvålautomater till WC och skolmatsal.

Säkerhetsleveransen är omfattande och innehåller både den mekaniska låsningen, nödutrymningen och projektering, driftsättning och löpande support av passersystemet.
 

BÄRSTAD SKOLA HAMMARÖ

Bärstad skola ligger i Hammarö kommun och rymmer förskola, låg- och mellanstadie. Här har Byggbeslag projekterat, levererat och installerat/driftsatt dörrbeslagning, låsssystem och passersystem.

Inredningsleveransen innehåller allt från brandsläckare, WC inredning och anslagstavlor till skyltning, förvaringsskåp och skrivtavlorna i klassrummen.