CCTV 

Kameror har inte enbart en förebyggande effekt mot brott utan är dessutom ett ovärderligt verktyg i brottsutredningar. Utöver detta så finns det fördelar i form av tidig upptäckt och att rätt insats och åtgärd vidtas.

 

Kameror kan också användas för att övervaka processer och för att upptäcka och verifiera brand. Vi har ett brett sortiment av analoga och IP-baserade kameror för inom- och utomhusbruk.

 

Exempelbild

Vi har också alla de tillbehör du behöver i form av lagringsenheter, mjukvara och installationshjälpmedel. Våra kompetenta tekniker kan regelverket och säkerställer att både projektering, installation, dokumentation och driftsättning av ditt system blir korrekt utfört.

 

KONTAKTA OSS

 

Exempelbild

 

TJÄNSTER