Flexibelt tjänsteutbud som täcker hela projektet

Vi vill vara ditt självklara val, från planering till leverans inom lås, säkerhet, beslag och inredning. Och det handlar om mer än enbart funktionella produkter – kombinerat med våra tjänster erbjuder vi lösningar som ger mervärden för dig som kund. Här presenterar vi våra olika tjänstepaket.

Mängdning och specificering

KVALITET I PLANERING OCH DOKUMENTATION

Tjänsten mängdning och specificering dokumenterar rätt mängd av utvalda produkter utifrån dina ritningar och underlag. Vi sammanställer och presenterar vårt arbete, inklusive mängdning, i en tydlig objektsspecifikation. Du kan enkelt kontrollera och godkänna detta underlag som senare kan omvandlas till en beställning.

Du kan känna dig trygg med vår långa erfarenhet av tekniska lösningar inom inredning och beslag och att vi strävar efter att matcha och optimera ditt behov. Dessutom kan vi tillsammans i ett tidigt skede reda ut eventuella måttanpassningar och räta ut eventuella frågetecken.  

Din objektspecifikation ger dig i nästa steg möjligheten att beställa vår tjänst Produktionsanpassad förpackning, som effektiviserar materialflöde till byggprojektet.

    
     I mängdning och specificering ingår:

  • Beräkning av rätt inredning och beslag per objekt eller delobjekt
  • Specificering av inredning och beslag t.ex. per rum, lägenhet, våning eller hus
  • Specificering av måttanpassade produkter

      Produktblad (pdf)

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

Produktionsanpassad förpackning

RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS

Med din varuförsörjning i fokus erbjuder vi tjänsten produktionsanpassad förpackning. Tjänsten förkortar din produktionstid genom att packning och märkning av godsleveranserna är anpassade till flödet i din byggprocess.

Direkt vid lossning ser du var på arbetsplatsen de olika leveransdelarna ska användas. Det är enkelt att fördela godset tack vare märkningen med BEAst Label. Du undviker att godset flyttas runt flera gånger eller att produkterna kommer bort på vägen. Godset hamnar på rätt slutdestination på bygget från början och risken för skador eller svinn minimeras.

BEAst har tagit fram en standard för digital och produktionsanpassad varuförsörjning inom byggbranschen − BEAst Supply Material.  Som en av deltagarna i BEAst är Byggbeslag långt framme med systemstöd och arbetssätt för att optimera logistiken i våra entreprenadkunders byggprojekt. Läs mer om BEAst här.

  


I produktionsanpassad förpackning ingår:

  • Förpackning per hus, trapphus, våningsplan, rum, lägenhet, avdelning, position etc.
  • Märkning av emballage och pall i olika nivåer med hjälp av BEAst Label

      Produktblad (pdf)

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

LogistikTJÄNSTER

REDO FÖR DINA LEVERANSBEHOV

En effektiv logistikkedja är viktig för dig som kund, oss som leverantör och flera andra intressenter. Logistiken kan bidra till att sänka produktionskostnaden, öka arbetsproduktiviteten, förkorta produktionstiden och minska miljöpåverkan.

En leverans ifrån Byggbeslag behövs ofta i ett kritiskt läge – exempelvis i slutet av ett entreprenadprojekt, i en brådskande servicesituation eller just-in-time till en produktionsprocess. Vi lägger därför stor vikt vid att materialförsörja och utföra leveransen på bästa möjliga sätt och enligt dina önskemål.

Vid projekt och serviceuppdrag har vi oftast med oss produkterna när vi kommer för att utföra uppdraget. Vi försörjer våra tekniker med material genom ett nätverk av lokala lager.

Vid materialleveranser strävar vi efter kompletta kundorder med rätt typ av transporttjänst, så att rätt antal produkter anländer i rätt tid på rätt plats. Byggbeslags centrallagret i Karlstad är navet där vi producerar flödet av paket, styckegods och partileveranser. Vi använder några av marknadens bästa speditörer/transportörer för att säkert och med minsta möjliga mijöpåverkan nå fram i rätt tid till din leveransadress.

      
     Tjänster för logistikkedjan:

  • Produktionsanpassad förpackning
  • Leveransavisering via chaufför eller transportörens terminal
  • Tidslossning
  • Expressleverans

      Produktblad (pdf)

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

Fler tjänster för fastighet och byggprojekt

 

RÅDGIVNING – Vår rådgivande roll är en central del av vårt erbjudande. Vi finns med dig med vår kompetens hela vägen.

Faktorer som funktion, materialval och teknik är många gånger avgörande för att hitta rätt lösning. Använd oss som bollplank i stora som små frågor. Vår produktkunskap och erfarenhet av teknisk rådgivning gör att vi vågar kalla oss specialister inom våra produktområden. 

RISKANALYS – En behovsanpassad lösning startar med genomgång och analys av säkerhetsbehovet i din fastighet

Riskanalysen är en viktig del i leveransen av en dörrmiljö eller ett säkerhetssystem. Oavsett om det gäller ett låssystem, dörrautomatik, utrymning, passersystem, en kameraanläggning eller en larminstallation. För att hitta rätt säkerhetslösning genomlyser vi både verksamhet och lokaler.

PROJEKTERING – Projekteringsinsatser både initialt och/eller inför produktion är avgörande – nyttja vår erfarenhet och produktkunskap.

För ett gott slutresultat är det viktigt att komma rätt redan i starten. Vi ställer upp med kunskap och engagemang i projekteringsstadiet där vår dialog med brukaren, beställaren och arkitekten är central. Dina krav och önskemål tillsammans med kravbilden från myndigheter och försäkringsbolag styr vårt arbete.

Dokumentation

En riktig utförd projektdokumentation sparar tid, pengar och huvudbry i framtiden. Vi kan lagra dina dokument så att de finns till hands när system och dörrmiljöer ska underhållas och servas eller när lokalen ska byggas om. Vi kan även upprätta en dokumentation för en befintlig anläggning tillsammans med ett förslag på serviceupplägg.

Säkrat underhåll med serviceavtal

Med regelbunden tillsyn och skötsel håller din installation längre och med ett planerat underhåll kan du försäkra dig om att allt fungerar som det ska.

Installation och driftsättning

Allt det vi säljer kan vi installera och driftsätta. Våra tekniker är kompetenta problemlösare – alla med lite olika kompetens och specialområden. Vi hanterar allt från dörrbeslagning , montage av dörrstängare och låssystem till att installera och driftsätta komplexa anläggningar som passersystem, larm och kameraövervakning.