KONTAKT AFFÄRSOMRÅDE MATERIAL

Byggbeslags affärsområde Material erbjuder omsorgsfullt utvalda produkter och produktionsoptimerade tjänster som bidrar till attraktivare miljöer i bostäder, offentliga miljöer och på arbetsplatser.
Kontakta din närmaste Byggbeslagsäljare.

REGION NORR

Sundsvall

AB Byggbeslag
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall
 

Telefon 010-163 64 40
order.sundsvall@
byggbeslag.se

Exempelbild

 Utesäljare Material
Henrik Smedberg
010-163 65 13

Exempelbild

Innesäljare
Eva Ekholm
010-163 65 12

Exempelbild

Innesäljare
Erica Devik
010-163 67 04

Innesäljare
Christine Lundmark
010-163 65 04

REGION ÖST

Stockholm/Kista

AB Byggbeslag
Viderögatan 3,
Box 1043, 164 21 Kista

Telefon 010-163 64 30
order.kista@
byggbeslag.se

Utesäljare Material
Thomas Skoog
010-163 65 06 

Utesäljare Material
Ohannes Wannessian
010-163 65 93

Gruppledare Material
Arpine Martirosyan
010-163 64 81
Innesäljare
Andreas Larsson
010-163 64 81

Exempelbild

Innesäljare
Anastasia Tsachidou
010-163 65 01
Innesäljare
Robina Vardanjan
010-163 65 64

Exempelbild

Innesäljare
Zila Markeyan
010-163 64 83

Exempelbild

Innesäljare
Mohamed Srour
010-163 64 95

REGION MITT

Karlstad

AB Byggbeslag
Säterivägen 5,
651 12 Karlstad

Telefon 010-163 64 00
order.karlstad@
byggbeslag.se

Utesäljare Material
Peder Gillstedt
010-163 64 49

Innesäljare
Sonny Olsson
010-163 64 47

Innesäljare
Niklas Herlitz
 010-163 64 15

Innesäljare/e-butik Kundservice
Louise Gustafsson
010-163 64 31

REGION SYDÖST

Linköping

AB Byggbeslag
Gottorpsgatan 49,
Box 1090, 581 10 Linköping

Telefon 010-163 64 10
order.linkoping@
byggbeslag.se

Exempelbild
Utesäljare Material
Fredrik Björketun
010-163 64 42
Exempelbild
Gruppledare Material
Lars Timelin
010-163 64 57
Exempelbild
Innesäljare
Niclas Kjellergren
010-163 64 58
Exempelbild
Innesäljare
Sofie Rosén
010-163 64 59
Exempelbild
Innesäljare
Jonas Karlsson
010-163 64 56

 

REGION VÄST

Göteborg

AB Byggbeslag
Marieholmsgatan 54A,
415 02 Göteborg

Telefon 010-163 64 60
order.goteborg@
byggbeslag.se

Utesäljare Material
Stefan Johansson
010-163 64 06
Innesäljare
Malin Holm
010-163 64 29

Innesäljare
Olof Ahlert
010-163 65 35 

 

Innesäljare
Elias Nilsson
010-163 67 05

 

REGION SYD

Malmö

AB Byggbeslag
Hästvägen 4D,
212 35 Malmö

Telefon 010-163 64 20
order.malmo@
byggbeslag.se

Utesäljare Material
Johan Widell
010-163 64 96

 

Innesäljare
Carina Kurki
010-163 68 90

 

AFFÄRSOMRÅDESCHEF MATERIAL

Exempelbild

Affärsområdeschef 
Material
Peter Alvin
010-163 64 99

 

Exempelbild

 

Val av produkt handlar mycket om att välja rätt lösning för att upprätthålla god funktion. 

 

PRODUKTVAL i fastighetsmiljöer

 

Exempelbild

 

Projekt Kvarteret Mangon involverade Byggbeslag tidigt i processen.

 

REFERENS Flerbostadshus

 

Exempelbild

 

"Packning och märkning är anpassade till flödet i din byggprocess.

 

TJÄNST Produktionsanpassad förpackning