VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Det vi jobbar med i Byggbeslag är så mycket mer än produkter – vi är ett kunskapsföretag.
Våra säljare och projektörer är lika mycket konsulter som de är säljare. 

Mycket av det vi levererar omgärdas av regler och lagar som styr hur våra lösningar ska utformas, installeras och dokumenteras. Det ställer krav på att vi har rätt kompetens och att vi har ordning och reda. När du anlitar oss i Byggbeslag kan du lita på att du får en leverans som uppfyller de krav som både lagar och försäkringsbolag ställer. Oavsett om det är ett övervakningssystem, ett inbrottslarm eller ett låssystem.

 

KVALITET OCH MILJÖ I VARDAGEN

En leverans från Byggbeslag är alltid utförd och godkänd av en utbildad och certifierad tekniker. 

 

Vi är stolta över att hela Vårt Sätt Att Arbeta är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 för samtliga enheter inom AB Byggbeslag och AB Byggbeslag Lås & Säkerhet. 

 

ISO-certifikaten säkerställer att Byggbeslag arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar av våra arbetssätt, metoder och verktyg. Alla enheter i Byggbeslag jobbar efter gemensamma riktlinjer och rutiner för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i Vårt Sätt Att Arbeta. Där beskriver vi hur vi genomför uppdrag och det sätt vi jobbar med leveranser, installationer, service och underhåll. En del företag kallar det för kvalitets- och miljöarbete, vi kallar det kort och gott "Vårt Sätt Att Arbeta". Vårt Sätt Att Arbeta hjälper oss hålla ordning och reda - det tror vi skapar ett gott fundament att bygga långsiktiga relationer på! 

 

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy