PASSERSYSTEM

Ett passersystem är en trygg lösning som hjälper dig att hålla koll på nycklar och låsning från entrén till lägenheterna och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Inga dyra cylinderbyten eller kopierade nycklar på drift. Vid borttappad passerbricka – spärra den och beställ en ny.

 

Vi jobbar med såväl privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kommuner och landsting m.fl.

 

FÖR FLERBOSTADSHUS

Det är inte ovanligt att det endast finns ett kodlås vid en bostadsentré. En dörrkod kan lätt spridas och ger på sikt ett mindre tillförlitligt skydd. En passerbricka är programmerad med en unik accessbehörighet och används ofta tillsammans med en personlig kod, vilket ger både tillträdeskontroll och högre säkerhet. En borttappad passerbricka spärras enkelt till skillnad mot en fysisk nyckel. Tillfälliga besökare, som t ex en hantverkare kan få en tidsbegränsad access till utvalda dörrar i fastigheten. 

All administration vid in- och utflytt eller annan åtgärd administreras via ett gemensamt gränssnitt. Det gör det enkelt att sköta om och kontrollera systemet och säkerheten bibehålls. Att slippa byta ut cylindrar och tillverka nya traditionella nycklar ger förutom tids- och kostnadsbesparingen också en positiv effekt på miljö.

Passersystemet är mer än en trygg och flexibel passagelösning. Det kan integreras med andra system och produkter som digitala fastighetsboxar och informationstavlor som även inkluderar bokningssystem för tvätt och allmänna utrymmen samt tjänster för nyckelärenden. Läs mer under Fastighetssystem.

 

FÖR OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Olika verksamheter ställer sina specifika krav på passersystem. Med ett nyckelfritt passersystem kan alla delar av fastigheten få en anpassad tillträdeskontroll med rätt säkerhetsnivå, samtidigt som risker med obehörigt tillträde och stölder reduceras. Det är möjligt att tidsstyra accessen för specifika personer för tillträde till vissa rum. Det skapar en trygg miljö för de som nyttjar fastigheten eller lokalen.

Det finns anpassade läsare som ökar tillgängligheten. Genom att förlänga inpasseringstiden då dörren är olåst underlättar det för rörelsehindrade personer och med talade instruktioner från kortläsaren förenklar det för synskadade.

För att välja rätt system behövs en riskbedömning och en analys av hur accessbehovet ser ut i dagsläget och om det t ex ska vara skalbart eller integreras med andra system framöver.

 

KOMPLETT ERBJUDANDE

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på en lösning som passar ditt behov och som möter både dagens och morgondagens säkerhetskrav. Våra tjänster inom hosting gör erbjudandet inom passer än mer komplett och ger dig tillgång till förvaltning av ditt passersystem. Det innebär att BYGGBESLAG sköter driften av systemet i den omfattning som du själv önskar. Läs mer om BYGGBESLAG Hosting längre ner.

 

KONTAKTA OSS

 

 

TJÄNSTER