BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

UPPSALA ENTRÉ

Uppsala Entré består av sju bostadshus och ansvarig arkitekt är Johnny Svendborg på Svendborg Architects. Skanska har i tre etapper byggt de sammanlagt 116 lägenheter, som har adress Stationsgatan i centrala Uppsala.

Byggbeslag f.d. Lås & säkerhetscenter i Uppsala har levererat beslag och inredning samt projekterat och levererat låssystem inkl. dörrbeslagning. Projektet förväntas vara färdigställt under hösten 2016.

VÄSTRA ORGELN ETAPP 2

I stadsdelen Kapellgärdet, som ligger ca 1 km från Uppsala centrum har NCC/Bonava uppfört ytsmarta och välplanerade lägenheter i projektet Västra Orgeln 2. Byggbeslag f.d. Lås & säkerhetscenter i Uppsala har levererat beslag och inredning samt projekterat och levererat låssystem inkl. dörrbeslagning.

Till fastighetens garage och förrådsutrymmen har Byggbeslag levererat parkeringsplatsskyltar och dörrbeslagning respektive cykelställ.

BRF RÅGEN

Brf Rågen finns i området Nacksta, som ligger väster om Sundsvall. Föreningen består av 673 lägenheter i fastigheter byggda mellan 1971 och 1974.

Byggbeslag i Sundsvall genomförde en inledande behovsanalys, tillsammans med leverantören ASSA, som resulterade i projekteringen av ett ARX passersystem i kombination med ett ASSA låssystem.

ARX passersystem bygger på en öppen industristandard som gör det möjligt att integrera med webbaserad drift och andra nätbaserade tjänster, som t ex elavläsning.

Kravet från de boende var att öka tryggheten och eliminera olovligt spring i trappor som ofta medförde skadegörelse och stölder. Föreningen vill ha ett driftsäkert och bekvämt passersystem med möjlighet att lägga ut serverdrift och administration.

I dag sköter Byggbeslag via ett service- och supportavtal, tillverkning av taggar, byten av telefonnummer, ändringar vid lägenhetsöverlåtelser och serverdriften.

Avtalet inkluderar även systemövervakning, support, tillgänglighet och säkerhetsuppdateringar.