AVTAL FÖR NYCKELHANTERING

FÖRENKLA DIN ADMINISTRATION OCH VÅRDA DITT LÅSSYSTEM

Utlämning av nycklar, byte av hyresgäst eller lägenhetsinnehavare – med nyckelhanteringsavtal kvitteras nycklar in och ut med full kontroll.

Nyckelkontroll är en av hörnstenarna i ett säkert låssystem. Med många nycklar i omlopp som byter ägare med jämna mellanrum eller lånas ut, underlättar det för er att lämna över hanteringen till oss. Med ett nyckelhanteringsavtal får ni både full kontroll och en säker administration. Era nycklar är säkert förvarade i säkerhetsskåp eller säkerhetsrum.   

 

Byggbeslag är tillgänglig alla vardagar för att hjälpa dig som är fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsförening. Vi dokumenterar när och till vem era nycklar är hämtade eller utlånade. För en tekniker eller hantverkare som ska låna nyckel är det ett lättillgängligt sätt att få tillgång till nyckel hos närmaste BYGGBESLAG-enhet.
   

Du vinner mycket med ett nyckelhanteringsavtal:
  • Kontroll på utkvitterade nycklar.
  • Möjlighet för boende att komma direkt till oss för tillverkning av extra nycklar.
  • Trygg och smidig utlåning av allmänna nycklar till entreprenörer.
  • Trygghet för köpare att alla nycklar finns.
  • Förvaring av nycklar och kvittenser i säkerhetsklassat utrymme.

Produktblad (pdf)

Exempelbild