ACCESS- OCH SÄKERHETSFUNKTIONER

Vilka förutsättningar har din fastighetsmiljö eller byggprojekt? Hur kan vi på bästa sätt möta ditt behov av access och säkerhet?


Tillsammans med byggentreprenörer, fastighetsägare och fastighetsnyttjare runt om i landet tar vi dagligen fram trygga och hållbara säkerhetslösningar. 

 

HELA VÄGEN

Oavsett hur ditt projekt ser ut, så finns vårt tjänsteerbjudande med dig hela vägen från rådgivning och projektering, via installation och driftsättning till efterföljande service. Och genom uppföljning och kostnadskontroll följer vi en projektmetodik som säkerställer leverans i tid och med rätt kvalitet. Ett tryggt samarbete och en säker process.

 

FUNKTIONELLA OCH ANSVARSFULLA VAL

Det finns en mängd funktioner i en dörrmiljö och samtidigt många krav. Allt för att maximera bekvämlighet och säkerhet. Det kan handla om integrerade funktioner mot passersystem, tvättbokningssystem och larm likväl som utrymningskrav, CE-märkning och driftsäkerhet.

Låt oss ta hand om hela din leverans, det säkerställer och upprätthåller önskad funktionalitet under lång tid.

 

 

 

 

 

 

TRYGGA LÖSNINGAR OCH ATTRAKTIVA TJÄNSTER: