INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING 

KVALITET I PLANERING OCH DOKUMENTATION

Vi har kapacitet och kompetens att leverera kvalitetsstyrda teknikertjänster – oavsett storlek på ditt projekt. Inom gruppen finns elbehörighet samt certifieringar och licensieringar kopplade till våra lokala enheter.

Våra tekniker är kompetenta problemlösare – alla med lite olika kompetens och specialområden. Vi hanterar allt från dörrbeslagning, montage av dörrstängare och låssystem till att installera och driftsätta komplexa anläggningar som passersystem, larm och kameraövervakning.

 

SÄKRAT UNDERHÅLL MED SERVICEAVTAL

Med regelbunden tillsyn och skötsel håller din installation längre och med ett planerat underhåll kan du försäkra dig om att allt fungerar som det ska.

 

Läs mer om serviceavtal dörrmiljö här.
Exempelbild