PRODUKTIONSANPASSAD FÖRPACKNING

Med din varuförsörjning i fokus erbjuder vi tjänsten produktionsanpassad förpackning. Tjänsten förkortar din produktionstid genom att packning och märkning av godsleveranserna är anpassade till flödet i din byggprocess.

 

RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS

 Direkt vid lossning ser du var på arbetsplatsen de olika leveransdelarna ska användas. Det är enkelt att fördela godset tack vare märkningen med BEAst Label. Du undviker att godset flyttas runt flera gånger eller att produkterna kommer bort på vägen. Godset hamnar på rätt slutdestination på bygget från början och risken för skador eller svinn minimeras.

 

BEAST LABEL − BRANSCHSTANDARD FÖR GODSMÄRKNING

BEAst har tagit fram en standard för digital och produktionsanpassad varuförsörjning inom byggbranschen − BEAst Supply Material. Leveransen delas i olika leveransdelar (transportkollin) med yttre märkning, till exempel per hus (BEAst Label A). Godset är därefter förpackat och märkt efter önskad nivå, till exempel per lägenhet (BEAst Label B). Som en av deltagarna i BEAst är BYGGBESLAG långt framme med systemstöd och arbetssätt för att optimera logistiken i våra entreprenadkunders byggprojekt. Läs mer om BEAst på beast.se

 

PRODUKTBLAD (pdf)

Exempelbild