PRODUKTIONSANPASSAD FÖRPACKNING

Med din produktion och bygglogistik i fokus erbjuder vi tjänsten produktionsanpassad förpackning. Tjänsten sänker din produktionskostnad då du sparar mycket tid genom att packning och märkning av godsleveranserna är anpassade till flödet i din byggprocess.

 

RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS

Direkt vid lossning ser du var på arbetsplatsen de olika leveransdelarna ska användas. Det är enkelt att fördela godset tack vare märkningen med BEAst Label.

 

Materialet kan förvaras där det ska monteras och du undviker att godset flyttas runt flera gånger eller att produkterna kommer bort på vägen. Här gör du kost-nadsbesparingar genom minskning av svinn och skadat material. En arbetsplats med denna ordning ger en bättre arbetsmiljö.

Detta vill du undvika:

  • ”Av arbetstiden användes 38% till att flytta material inom arbetsplatsen.”
  • ”Pallen flyttades 17 gånger innan materialet användes i produktion.”
  • ”Svinn, spill och skador uppgick till 11% av den totala materialkostnaden.”

 

BEAST LABEL − BRANSCHSTANDARD FÖR GODSMÄRKNING

BEAst har tagit fram en standard för digital och produktionsanpassad varuförsörjning inom byggbranschen − BEAst Supply Material. Leveransen delas i olika leveransdelar (transportkollin) med yttre märkning, till exempel per hus (BEAst Label A). Godset är därefter förpackat och märkt efter önskad nivå, till exempel per lägenhet (BEAst Label B). Som en av deltagarna i BEAst är BYGGBESLAG långt framme med systemstöd och arbetssätt för att optimera logistiken i våra entreprenadkunders byggprojekt. Läs mer om BEAst på beast.se

 

PRODUKTBLAD (pdf)

Exempelbild

 Aktuell referens Produktionsanpassad förpackning
MARIEBERG FÖRSKOLA SKARA