DÖRRSTYRNING

Dörrpassager finns överallt i vår omgivning. Med en automatiserad lösning för dörröppning skapas både en mer tillgänlig och bekväm entrémiljö.

 

BOSTADSMILJÖ OCH BOSTADSANPASSNING

Slagsdörrsautomatik är den vanligaste formen i boendemiljöer. Den är elektrohydralisk och därför mycket tystgående och driftsäker. Automatiken kan monteras både på ytter- och innerdörr och kombineras med säkerhetssensor så att den inte öppnas av misstag, om någon står i vägen.

För personer med nedsatt rörlighet är automatiker en förutsättning för att underlätta vardagen. Med hjälp av en armbågskontakt eller annan teknik blir passagen lättillgänglig för alla.

STÖRRE ENTRÉER I OFFENTLIG MILJÖ

Slagdörrsautomatiker fungerar även fint i entrémiljöer med mer trafik så som skolor, hotell, sjukhus, butiker m.m.

Där en stor mängd personer passerar är det vanligt med skjutdörrar med skjutdörrsautomatiker. Det ger en större yta för passage för fler, samtidigt som lösningen tar mindre plats än slagdörrar. Det ger också en mer kostnadseffektiv energiförbrukning då automatisk öppning och stängning släpper ut mindre värme.

 

KONTAKTA OSS

 

 


TJÄNSTER