DOKUMENTATION

BRA KONTROLL MED LÖPANDE DOKUMENTATION

När du tecknar serviceavtal med BYGGBESLAG erbjuder vi en genomgång och dokumentation av din anläggning. Det innebär att du får status på innehåll och funktion i dina lås- och säkerhetssystem. Med uppdaterad dokumentation har du som fastighetsägare underlag för din förvaltnings- och underhållsplanering.

Låt inte ombyggnader och uppgradering av dina system komma som en överraskning – en planerad åtgärd är alltid att föredra. Byggbeslag erbjuder en total genomlysning av era dörrmiljöer avseende krav på funktion, utrymning och tillgänglighet.

 

Vi ser även till att passer- och larmsystem är uppdaterade med funktion och behörighet. Allt dokumenteras och är en utmärkt första aktivitet inför ett nytt serviceavtal.
   

Efter genomförd dokumentation får du:
  • En säkerställd och dokumenterad funktion.
  • Ett underlag för uppgradering eller fortsatt förvaltning och service.
  • Förbättringsförslag för anläggningen.
  • Löpande uppdatering i och med serviceavtalet med Byggbeslag.

Produktblad (pdf)

Exempelbild