PRODUKTIONSANPASSAD LOGISTIK

En effektiv logistikkedja är viktig för dig som kund, oss som leverantör och flera andra intressenter. Logistiken kan bidra till att sänka produktionskostnaden, öka arbetsproduktiviteten, förkorta produktionstiden och minska miljöpåverkan.


En leverans ifrån BYGGBESLAG behövs ofta i ett kritiskt läge – exempelvis i slutet av ett entreprenadprojekt, i en brådskande service-situation eller just-in-time till en produktionsprocess. Vi lägger därför stor vikt vid att materialförsörja och utföra leveransen på bästa möjliga sätt och enligt dina önskemål.

 

PROJEKT, SERVICE & MATERIALLEVERANSER

Vid projekt och serviceuppdrag har vi oftast med oss produkterna när vi kommer för att utföra uppdraget. Vi försörjer våra tekniker med material genom ett nätverk av lokala lager. Vid materialleveranser strävar vi efter kompletta kundorder med rätt typ av transporttjänst, så att rätt antal produkter anländer i rätt tid på rätt plats.

 

BYGGBESLAGs centrallagret i Karlstad är navet där vi producerar flödet av paket, styckegods och partileveranser. Vi använder några av marknadens bästa speditörer/transportörer för att säkert och med minsta möjliga mijöpåverkan nå fram i rätt tid till din leveransadress.

 

PRODUKTBLAD (pdf)

Exempelbild