VISSELBLÅSNING

RAPPORTERING AV MISSFÖRHÅLLANDE

Vi på Byggbeslag strävar efter en öppen företagskultur med hög etisk standard - Tillsammans, Hållbart, Säkert.

Ett visselblåsarsystem är en oberoende kanal där medarbetare inom Byggbeslag, affärspartners och andra intressenter kan anmäla misstankar eller konkret kunskap om allvarliga brott eller andra allvarliga ärenden inom organisationen.

 

Visselblåsarsystemet:

För att visselblåsa har du följande två alternativ:

Alternativ 1:
Klicka på länken: Whistleblower Partners


Alternativ 2:
Kontakta HR-chef Karina Gjedsted, direkt: 010-163 67 48

 

SEKRETESS

Visselblåsarsystemet är utformat och hanterat på ett sådant sätt att visselblåsarens identitet och de personer som kan komma att namnges i en rapport behandlas konfidentiellt.

 

Denna oberoende kanalen för visselblåsarsystemet hanteras av Whistleblower Partners och ger möjlighet till anonymitet.