MÄNGDNING & SPECIFICERING 

Tjänsten mängdning och specificering dokumenterar rätt mängd av utvalda produkter utifrån dina ritning-ar och underlag. Här startar den ordning och reda kring material som kan bespara dig stora kostnader då du undviker svinn, felbeställningar och onödig kapitalbindning.

 

KVALITET I PLANERING OCH DOKUMENTATION

Vi sammanställer och presenterar vårt arbete, inklusive mängdning, i en tydlig objektsspecifikation.  Du kan enkelt kontrollera och godkänna detta underlag som senare kan omvandlas till en beställning.


Du kan känna dig trygg med vår långa erfarenhet av tekniska lösningar inom inredning och beslag och att vi strävar efter att matcha och optimera ditt behov. Dessutom kan vi tillsammans i ett tidigt skede reda ut eventuella måttanpassningar och räta ut eventuella frågetecken.  

 

Detta vill du undvika:

  • ”Administrationen kring felbeställningar i projektet motsvarade en heltidstjänst.”
  • ”Svinn, spill och skador uppgick till 11% av den totala materialkostnaden.”

 

REDO FÖR ANPASSAD FÖRPACKNING MED OBJEKTSSPEC

Din objektspecifikation ger dig i nästa steg möjligheten att beställa vår tjänst Produktionsanpassad förpackning, som kan förkorta din produktionstid och förbättra er arbetsmiljö.PRODUKTBLAD (pdf)

 

Exempelbild