INBROTTSLARM

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan, så att personer med planer på inbrott avstår från att ens göra ett försök.

 

Man kan säga att ett inbrottslarm i huvudsak har tre syften:

- Att avhålla från inbrottsförsök genom skyltning som visar att ett larm finns installerat.

- Att påkalla uppmärksamhet om att ett inbrottsförsök pågår.

- Att avbryta pågående inbrottsförsök genom t. ex sirener både inomhus som utomhus.

 

SIRENER BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS

Det blir allt vanligare att integrera en fastighets elektroniska säkerhetsfunktioner som passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning i ett enda system. Då är det en trygghet att ha en leverantör som kan helheten och som tar ett helhetsansvar för säkerhetslösningen. 

 

När man projekterar ett inbrottslarm är det viktigt att känna till vilka typer av larm som finns och hur de är uppbyggda med sina olika komponenter. Det är samtidigt viktigt att ha koll på det regelverk som gäller vid en larminstallation och vilka krav som försäkringsbolagen och andra kravställare ställer på utrustning, projektering och installation.

Som certifierad anläggarfirma larmklass 2 genomför vi projektering som säkerställer korrekta installationer och följer gällande regelverk och krav. Det hjälper dig hitta den rätta lösningen oavsett storlek på din larminstallation och de hjälper dig hela vägen från behovsanalys till driftsättande.

 

KONTAKTA OSS

 

 

 TJÄNSTER