RÅDGIVNING OCH PROJEKTERING 

RÅDGIVNING

Vår rådgivande roll är en central del av vårt erbjudande. Vi ser till att du i ett tidigt skede får kontroll på att dina säkerhetslösningar är korrekta och att du har rätt kostnadsbild i din kalkyl.


Faktorer som funktion, materialval och teknik är många gånger avgörande för att hitta rätt lösning. Använd oss som bollplank i stora som små frågor. Vår produktkunskap och erfarenhet av teknisk rådgivning gör att vi vågar kalla oss specialister inom våra produktområden.

 

Vi finns med dig med vår kompetens hela vägen. Dessutom är vi orienterade hur produkter bedöms utifrån miljöbelastning.

 

RISKANALYS

En behovsanpassad lösning startar med genomgång och analys av säkerhetsbehovet i din fastighet

 

Riskanalysen är en viktig del i leveransen av en dörrmiljö eller ett säkerhetssystem. Oavsett om det gäller ett låssystem, dörrstyrning, utrymning, passersystem, en kameraanläggning eller en larminstallation. För att hitta rätt säkerhetslösning genomlyser vi både verksamhet och lokaler.

 

PROJEKTERING

Projekteringsinsatser både initialt och/eller inför produktion är avgörande – nyttja vår erfarenhet och produktkunskap.

 

För ett gott slutresultat är det viktigt att komma rätt redan i starten. Vi ställer upp med kunskap och engagemang i projekteringsstadiet där vår dialog med brukaren, beställaren och arkitekten är central. Dina krav och önskemål tillsammans med kravbilden från myndigheter och försäkringsbolag styr vårt arbete.