BYGGBESLAG SERVICEAVTAL

FÖRBERED FÖR DET OFÖRUTSEDDA

Med ett avtal för service, kan du försäkra dig om att dina lås- och säkerhetssystem fungerar som de ska. Har du investerat i trygga lösningar för din fastighet så ska du också ha en trygg partner för din löpande service.

 

TA KONTROLL ÖVER DET OPLANERADE

Dörrar och entrélösningar i en fastighet används mer eller mindre varje dag, året runt. Det ökar risken för att ett oförutsett problem kan medföra stor påverkan,
då är det viktigt att veta vart man ska vända sig. Det är en trygghet att veta att dörren fungerar som den ska. En automatisk öppningsbar dörr omfattas exempelvis av Maskindirektivet och standarden EN16005. De reglerar skyldigheter som en fastighetsägare har vad gäller säkerhet samt drift och underhåll. Då är det en trygghet att ha en servicepartner som har rätt kompetens för att effektiv återställa funktion på ett säkert sätt om olyckan varit framme.

 

PRIORITERAD KUND

Ett serviceavtal med byggbeslag gör dig till en prioriterad kund och med en avtalad serviceprislista så tar du kontroll över oplanerade kostnader.

 

ÖVERSIKT OCH UPPFÖLJNING

Via Byggbeslags kundportal kan du göra serviceanmälan och även se dina pågående serviceärenden och status för dem.

 

   

Exempel på service:
  • Felsökning när det är något som inte fungerar som det ska.
  • Återställande vid exempelvis skadegörelse.
  • Komplettering av systemenheter och funktioner.
  • Förändring av funktioner vid exempelvis ombyggnation.
  • Hjälp med att ta ut och kartlägga händelsehistorik.

Produktblad (pdf)

Exempelbild