Nyheter

2020-12-08

BYGGBESLAG är cancerfondens företagsvän 2020

Byggbeslag vill vara med och se till att fler överlever och färre drabbas av cancer. Vi ger en gåva till Cancerfonden för att stötta forskningen.

2020-11-12

Från 1 januari 2021 samlas vi under varumärket BYGGBESLAG

Vi genomför nu sista delen i den planerade utvecklingen av vår verksamhet för att skapa en än bättre position för att möta framtidens marknadskrav och addera värde för våra kunder och samarbetspartners.

2020-10-15

Minskning av antal legala enheter inom BBGRUPPEN

Som vi tidigare kommunicerat har vi under 2020 migrerat BBGRUPPENs nio bolag till enbart två legala enheter. Från 12 oktober 2020 är vi AB Byggbeslag och AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.

AB Byggbeslag har högsta kreditklass 2020 hos SYNA.

Diplom

AB Byggbeslag har kreditbetyg God kreditvärdighet.