Nyheter

2021-06-03

Byggbeslag och Färjestad BK fortsätter tillsammans

Som ett led i att stärka varumärket på lokal som nationell nivå väljer Byggbeslag att fortsätta samarbetet med Färjestad BK.

2021-04-09

Byggbeslags etablering i Kalmar tar nästa steg

Byggbeslag i region sydöst expanderar nu sin verksamhet genom att etablera sig i Kalmar.

2021-03-15

Säkerhetsinstallatören nr 1 2021

SLR skriver om Byggbeslag och vår förändringsresa i senaste numret.

AB Byggbeslag har högsta kreditklass 2020 hos SYNA.

Diplom

AB Byggbeslag har kreditbetyg God kreditvärdighet.