SERVICEAVTAL ENTREPRENAD 

NÖJD SLUTKUND MED RÄTT SERVICEINSATS

Efter en färdigställd entreprenad övergår projektet i förvaltningsfas. För att entreprenadgarantin ska gälla krävs skötsel och underhåll samt dokumentation. Ett serviceavtal ger både en smidig övergång till förvaltning och en tryggad garantitid.

BYGGBESLAG utför underhåll med kompetent personal, rätt utrustning och med rätt frekvens. För oss är det viktigt att slutkunden är nöjd och har en optimerad funktion i sin anläggning. Som byggentreprenör kan du känna dig trygg med att dina åtaganden mot slutkund är uppfyllda.

 

BRA KONTROLL MED LÖPANDE DOKUMENTATION

Vid våra servicebesök dokumenterar vi förändringar och ingrepp i anläggningen. Det medför att gränsdragning och ansvar är under kontroll under garantitiden.

 

TÄNK PÅ KOSTNADEN REDAN I KALKYLEN

Tecknar du som byggentreprenör serviceavtal i samband med entreprenadavtalet kan vi inkludera serviceavtalskostnaden i entreprenadsumman, då slipper du reglering under garantitiden. Vi går igenom och planerar underhållet med dig och din slutkund inför att garantitiden börjar gälla.

   

Fördelar med serviceavtal entreprenad:
  • Smidig övergång till förvaltning
  • Tryggad garantitid

Produktblad (pdf)

Exempelbild