KOMMERSIELLA FASTIGHETER

VÅGHUSET OCH BRICK STUDIOS

Stadskärnan i Göteborg är under förvandling i projektet Älvstaden, som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Här ingår bland annat Masthuggskajen som ligger på södra Älvstranden i ett område där City, Linnestaden och Långgatorna möts. I första kvarteret väster ut efter Järntorgsmotet har NCC låtit uppföra Våghuset och Brick Studios.

Våghuset innehåller 10 000 kvadratmeter kontorsyta fördelade på 13 våningar samt en bottenvåning med butiker, restauranger och kaféer. Den eleganta glasfasaden med böljande inslag signerad White arkitekter ger Våghuset sin unika karaktär.

Brick Studios är 15 våningar högt och stadens högsta hus med platsmurad tegelfasad. Byggnaden har ett dynamiskt uttryck med sina förskjutningar i fasaden vilket ger en illusion av staplade tegelstenar. White arkitekter har ritat även denna byggnad.

På en sammanlagd yta om 15 000 kvm samsas Co Working och kontorsytor i Brick Studios byggnad. Samtliga plan är utformade för att kunna anpassas till verksamheter med olika inriktning och uppmuntra till gemenskap, kreativitet och kunskapsutbyte mellan hyresgästerna.

Våghuset och Brick Studios hänger ihop via en lägre byggnad som har en väl tilltagen takterass på 1200 kvm. Terrassen har dessutom odlingsytor som ger möjligheter för kommersiell stadsodling. Fasaderna som vetter mot Göta Älv samt takterrassen har fri sikt över kajstråket.

Bägge byggnaderna bär BREEAM-certifiering. Det innebär att de lever upp till en hög standard gällande hållbarhet i form av material, ljusinsläpp och luftkvalitet.

Byggbeslag i Göteborg har levererat, monterat och installerat mekanisk och elektronisk låsning, dörrbeslagning, nödutrymning och dörrstyrning. Projekten omfattar tillsammans cirka 375 dörrmiljöer av olika slag så som skjutdörrar i entréplan, slagdörrar på våningsplan samt varierande typer av innerdörrar. Värt att nämna är också mängden installerade slagdörrsautomatiker som är dryga 100 till antalet. Samtliga Byggbeslags tekniker i Göteborg har i olika perioder varit delaktiga i projektet.

 

 

 Brick Studios med Våghuset i bakgrunden.

 Våghuset i Göteborg.


EN VIKTIG ROLL I PRODUKTIONSFLÖDET


"Jag har haft förmånen att vara stationerad som ledande tekniker på plats på Våghuset och Brick Studios under hela projektets produktionsfas. Tillsammans med byggentreprenörens arbetsledare och Byggbeslags projektledare och säljare har vi format en tight arbetsgrupp med snabb och tydlig kommunikation. Det har underlättat och säkrat produktionsflödet under processens gång", berättar Magnus Nilsson, tekniker hos Byggbeslag.

 Magnus har 20 år inom branschen och har förvärvat en bred teknikerkompetens och inte minst en gedigen rutin inom området som gör att montage- och installationsarbetet flyter på även om förutsättningar justeras eller påverkas. I egenskap som sakkunnig närvarar Magnus också vid provning.

"Hela dörrmiljön ingår som en väsentlig del vid brandprovning, det ska sluta tätt för att säkra brandcellen – en så kallad täthetsprovning", säger Magnus Nilsson och fortsätter.

"Fler lagställda krav vid en eventuell brandsituation är regler kring frångänglighet, dvs att utrymningsbehör, panikreglar m.m. är anpassade för alla, dvs även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga", avslutar Magnus.


Våghuset och Brick Studios bildar tillsammans den första delen i utökningen av Masthuggskajen till en helt ny stadsdel i Göteborg.

Genom delaktighet i projektet har Byggbeslag bidragit till det globala hållbarhetsmålet om hållbara städer och samhällen.

Byggentreprenör är NCC och projekten färdigställs årsskiftet 2022/2023.

KVARTETTEN

Två minuters promenad från stationen i Hyllie i Malmö låter Whilborgs uppföra kontorsfastigheten Kvartetten på Skivaregatan. Det blir en sammanlagd yta om 16 000 kvm med inriktning på kontorslokaler som ska erbjuda en fulländad arbetsmiljö.

Akustik, lufttemperatur och luftkvalité är områden som det har ställts höga krav på tillsammans med generöst med ljusinsläpp – allt för att skapa en energigivande miljö för de som besöker och arbetar i byggnaden. Kvartetten kommer bli tio våningar och kommer att få Hyllies största takterass med utsikt över Öresund.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NollCO2. Det innebär noggranna materialval både för hälsa och välmående och för minimal klimatbelastning. Whilborgs kombinerar även smart design och återbruk för att minska behovet av nyproducerat byggnadsmaterial.

 

SPEED GATES

Access till byggnadens gemensamma lobby kommer ske via så kallade speed gates. Byggbeslag Malmö kommer att leverera och installera DormaKabas speedgate Argus 60 och driftsätta systemet i nära samarbete med leverantören. Denna tillträdeslösning erbjuder en beröringsfri passage med integrerad scanner.

 Entrésystemet har hög kapacitet i kombination med flertalet säkerhetsfunktioner för inpassering av en i taget, samtidigt som systemet känner av och anpassar sig efter personer som passerar med rullväska eller i rullstol. Likaså är lösningen försedd med smarta funktioner för snabb omställning till fria utrymningsvägar

" Med installationen av Argus 60 visar Byggbeslag vår kompetens och kapacitet kring accessfunktioner som en integrerad del av fastighetens entrémiljö”, säger Jonas Hansson, säljare och projektör hos Byggbeslag Lås & Säkerhet i Malmö.

 

"Byggbeslag kommer även att ha ansvar för servicetjänster och underhåll av entrésystemet när projektet övergår i förvaltning och Kvartetten tas i bruk. Förtroendet att säkerställa helheten är vi mycket stolta över”, avslutar Jonas.

Utöver entrémiljöns accesslösning levererar även Byggbeslag kompletta dörrmiljöer för dryga 600 dörrar, vilket bland annat omfattar elektroniska och mekaniska lösningar så som dörrautomatiker och nödutrymning. I leveransen ingår också specifika kundlösningar efter hyresgästers önskemål.

Byggentreprenör är Peab och Kvartetten planeras stå inflyttningsklar våren/sommaren 2023.

GRUVÖN KM7

Nybyggnation av världens största kartongmaskin, KM7 vid Billerud Korsnäs produktionsanläggning Gruvön i Grums. Entreprenör är NCC. Byggstart 2017.

Byggbeslag Karlstad utför leverans och montage av dörrbeslagning till både maskinutrymmen och kontorsbyggnad. Total omfattning ca 500 dörrmiljöer.

MALMÖ LIVE

Malmös nya landmärke Malmö Live består av, hotell, konsert- & kongressverksamhet. Kvarteret med dess byggnader knyter ihop centrala Malmö med Västra Hamnen. Kvarteret Malmö Live innehåller även bostäder, kontor och garage.

Byggbeslag Malmö har projekterat och levererat inredning, dörrbeslagning, nödutrymningsbeslag och tillgänglighetsanpassning till framförallt konsert- och kongressmiljöerna.

 

KONSERT & KONGRESS

Malmö Lives konserthall har hela 1600 sittplatser fördelat på fyra våningar. En takhöjd på 21 meter möter besökaren och hallen bjuder på en ljudmiljö i världsklass.
 

Byggbeslag Malmö har levererat beslagning, nödutrymning och dörrstyrning till hallens alla tolv entréer. De är försedda med dörrautomatiker, som fint smälter in i övrig interiör samt elektrisk låsning inkl. panikreglar. Till backstage-entrén har vi levererat och monterat sensorstyrd dörrautomatik. 

Till Malmö Lives toalettmiljöer har vi levererat inredning i form av handduksskåp, tvåldispensrar, toalettpappershållare, papperskorgar, speglar, sanitetspåshållare och dörrstoppare.

I anslutning till Malmö Lives kongresslokaler har vi levererat och monterat låsdetaljer och nödutrymningsbeslag samt levererat torkmattor m.m.

DISPONENTVILLAN LYCKHOLMS

Disponentvillan Lyckholms i centrala Göteborg är byggd sent 1800-tal.

Nyligen genomgick fastigheten en restaurering och Byggbeslag Göteborg har haft förmånen att leverera dörrbeslagning, skyltning och inredning till denna historiska miljö. Vi har även renoverat en del av låskistorna i fastighetens innerdörrar.

I vårt sortiment finns tidstypiska modeller av dörrhandtag, som lämpar sig utmärkt att montera på denna typ av dörrar från förra sekelskiftet.

Resultatet visar också att det går fint att låta modern design, elektronik och mekanik samsas med storslagna interiörer av det slag som Disponentvillan erbjuder. Ett exempel på ett omsorgsfullt val är dörrstängarnas armar och kåpor i mässing.