BYGGBESLAG UNDERHÅLLSAVTAL 

UNDERHÅLL AV DINA ELEKTRONISKA SÄKERHETSSYSTEM

För att säkerställa tillförlitlig funktion över tid utför Byggbeslag årlig kontroll och underhåll, oberoende av systemets karaktär.

 
PERIODISKT UNDERHÅLL GÖR NYTTA

Ett förebyggande underhåll minskar generellt oplanerade stopp, vilket i sin tur reducerar kostnader för följdeffekter och reaktiva åtgärder. Med ett underhållsavtal
förlänger du dessutom livslängd på din säkerhetslösning och minskar risken för att den slits ut i förtid.

 

RÄTT KOMPETENS FÖR KLASSAT LARM

Om du har ett klassat larm måste regelbundna provningar utföras för att systemet fortsatt ska uppfylla kraven från försäkringsbolag och andra kravställare. I Byggbeslag är vi certifierad anläggarfirma. Vi uppfyller kraven enligt gällande normer (SSF 1015) för klassade system för installation, service och anläggningskontroller.

 

PROAKTIV FÖRVALTNING

Tack vare en regelbunden översyn kan vi dessutom fånga upp och föreslår eventuella förbättringsåtgärder om det behövs. Ett planerat underhållsarbete som
sker när det passar er istället för att det kommer som en obehaglig överraskning när det passar som sämst.

   

Exempel på underhåll:
  • Funktionstest av anläggningens funktioner.
  • Kontroll av sensorer, givare, kortläsare och kontrollpaneler.
  • Kontrollmätning av strömförsörjningsaggregat.
  • Databas kontrolleras och backup tas.
  • Uppdatering av programvara.

Produktblad (pdf)