DRIFT & SKÖTSEL

Det är många faktorer som påverkar en produkts funktion över tid. Ytskikt ska rengöras på rätt sätt, rörliga delar kan behöva ses över, rengöras och smörjas för att funktionen inte ska försämras.

UNDERHÅLL SÄKRAR FUNKTIONEN

Många av de produkter vi säljer sitter i miljöer där de utsätts för stora påfrestningar. Dörrstängare, draghandtag, trycken och låshus i en offentlig dörrmiljö är exempel på sådana produkter. Det dröjer inte länge förrän dörren har öppnats och stängts tiotusentals gånger och det ställer också krav på underhållet.

Rätt underhåll säkrar funktionen men det är också en förutsättning för att produktgarantier ska gälla. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhållet blir rätt utfört på produkterna.

 

 DÖRRMILJÖER

Drift och underhåll

 MATERIAL

Skötselanvisning