SERVICEAVTAL DÖRRMILJÖ

SÄKRA FUNKTION MED SERVICE OCH UNDERHÅLL

Med ett avtal för service och underhåll, kan du försäkra dig om att dina lås- och säkerhetssystem fungerar som de ska år efter år. Har du investerat i trygga lösningar för din fastighet så ska du också ha en trygg partner för din löpande service. Dörrar och entrélösningar i en fastighet används mer eller mindre varje dag, året runt.


Ett serviceavtal ökar livslängd och funktion samt minskar risken för att din säkerhetslösning slits ut i förtid. Det är en trygghet att veta att dörren fungerar som den ska.

 

En automatiskt öppningsbar dörr omfattas av Maskindirektivet och standarden EN 16005. De reglerar skyldigheter som en fastighetsägare har vad gäller säkerhet samt drift och underhåll. Med vår hjälp ser du till att följa dessa krav. Tack vare en regelbunden översyn kan vi dessutom fånga upp och föreslår eventuella förbättringsåtgärder om det behövs.
   

Exempel på underhåll:
  • Smörjning och funktionstest
  • Dörrstängares stängningskraft kontrolleras.
  • Dörrautomatikers stängningskraft och gångtid kontrolleras.
  • Sensorer kontrolleras.
  • Utrymningsbeslag kontrolleras.
  • Dörrmiljön kontrolleras för att säkerställa att krav för CE-märkning, tillgänglighet och utrymning upprätthålls.

Produktblad (pdf)

Exempelbild