ILOQ LÅSSYSTEM FÖR BOSTADSFASTIGHETER

Med iLOQ får du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Exempelbild

 

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. Fastighetens permanent höga säkerhetsnivå upprätthålls år efter år.

 

Ingen obehörig kopiering av nycklar

Den starkt krypterade digitala iLOQ-nyckeln har inget mekanisk kod som kan kopieras. iLOQ-nyckelns kopieringsskydd beror inte på form eller patent, utan på den starka och varierbara digitala krypteringen. Programvaran har alltid aktuell information om alla programmerade nycklar och lås.

 

Exempelbild
Exempelbild

 

Det är lätt att utreda missbruk av ett gemensamt utrymme

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen. Med programmet kan du ändra inställningarna för borttappade nycklar utan att lås eller nycklar måste ersättas.

 

En enda nyckel räcker

Alla åtkomsträttigheter kan programmeras på en enda iLOQ-nyckel, inklusive säkerhetslås, hisslås och hänglås. Nycklarna kan återanvändas och omprogrammeras hur många gånger som helst.

 

Exempelbild

 

Exempelbild

 

Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom cylinderlåset kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

 

Permanent hög säkerhetsnivå

iLOQ S10 ger en permanent hög säkerhetsnivå, eftersom både låsen och nycklarna är komplett programmerbara. Åtkomsträttigheterna administreras med hjälp av en lättfattlig molnbaserad programvara, där låsens placering visas på en ritning över fastigheten.

Låsen och nycklarna uppdateras med en programmeringsenhet som använder en separat programmeringsnyckel för datakryptering. Eftersom låsen är programmerbara kan de även installeras före ett renoveringsprojekt och sedan omprogrammeras när projektet slutförts.

 

Exempelbild

 

Exempelbild

 

Ett anpassningsbart system
iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns åtkomsträttigheter kan ändras fritt när till exempel en ny hyresgäst flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar bara några sekunder att programmera en ny nyckel.