Serviceavtal

Med ett avtal för service och underhåll, kan du försäkra dig om att dina lås- och säkerhetssystem fungerar som de ska år efter år. Har du investerat i trygga lösningar för din fastighet så ska du också ha en trygg partner för din löpande service.

I Byggbeslag har vi lång erfarenhet av att jobba tillsammans med dig som äger eller förvaltar fastigheter. Våra tekniker hjälper dagligen fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med löpande underhåll och service. Att vi är rikstäckande, i ordets rätta be-märkelse, gör också att du har kapacitet och kompetens nära dig.

ENKELT

Tillsammans hittar vi en lösning som passar er – vi kommer överens om vilken servicenivå som är lämplig – sedan ser vi till att det fungerar!

PLANERAT

Som en del av ditt serviceavtal lägger vi upp en besöksplan för översyn. Vid varje besök utför vi underhåll enligt vad vi överenskommit.

KONTROLLERAT

Vi sammanfattar vårt besök i ett serviceprotokoll där vi också rekommenderar eventuella framtida åtgärder för att din anläggning ska fungera som den ska – det ger dig bra kontroll.

EKONOMISKT

Att jobba förebyggande är alltid klokt. Med regelbundna besök från oss riskerar du färre akuta utryckningar – du sparar med andra ord pengar.

VÄLJ DIN KOMBINATION AV TYP OCH NIVÅ

Byggbeslag har serviceavtal för dörrautomatiker, passersystem och lås-, larm- och kameraanläggningar. Vi erbjuder även webbhosting, nyckelhantering och jouravtal. Olika miljöer ställer olika krav, därför finns tre servicenivåer.
Ge dig själv ett bekymmersfritt ägande – teckna serviceavtal.