Lås- & säkerhetssystem

LÅSSYSTEM

En säkerhetslösning är mer än produkter. Naturligtvis är fysiska komponenter avgörande för ett låssystems prestanda, kvalitet och funktion men vi anser att ett antal kringliggande faktorer är lika väsentliga för att du ska uppnå maximal säkerhet och funktion i ditt låssystem.

Det som avgör det enskilda låssystemets säkerhet är distributionen av material och säkerhetskoder och hanteringen av uppgifter.

Vi jobbar med alla de stora leverantörernas låssystem och erbjuder dig som kund ett helhetskoncept för din säkerhetslösning.

Vi finns med dig från projektering/rådgivning och försäljning till installation, efterservice och i mån av behov även med ett underhållsavtal.

PASSERSYSTEM

Ett passersystem är en trygg lösning som hjälper dig att hålla koll på nycklar och låsning från entrén till lägenheterna och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Inga dyra cylinderbyten eller kopierade nycklar på drift. Borttappad nyckel – spärra den och beställ en ny.

Vi jobbar med såväl kommuner och landsting som privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Du ska känna dig trygg med oss som leverantör av ditt passersystem. Kontakta oss så tittar vi tillsammans på en lösning som passar ditt behov.

För flerbostadshus

Passersystemet är så mycket mer än bara en trygg passagelösning i ett flerbostadshus. I dag kan systemet byggas ut med allt från lösningar för att kommunicera med hyresgäster, bokning av gemensamma utrymmen som tvättstuga och bastu, porttelefoni och fastighetsboxar till system för individuell mätning av vatten och el.

 

För offentliga och kommersiella fastigheter

Alla typer av verksamhet ställer sina krav på ett passersystem. Det kan vara ett öppet system med många personer som ska kunna passera in och ut, men det kan också vara ett slutet system med en begränsad skara människor som har tillgång till utvalda utrymmen.

PORTTELEFONER

En entré med porttelefon och/eller kodlås är en investering i trygghet – den hjälper dig att hålla koll på entrén samtidigt som den hjälper besökaren hitta rätt. Med eller utan videokamera – valet är ditt.

En del porttelefonsystem kan också byggas ut med lösningar för att kommunicera med hyresgästerna, bokning av de gemensamma utrymmena, nyckelhantering och mätning av vatten och energi.

Vi har lång erfarenhet av porttelefonilösningar för såväl bostadsrättsföreningar som kommunala eller privata fastighetsägare.

Du ska känna dig trygg med oss som leverantör – vi är med dig hela vägen från projektering till driftsättande. Tillsammans hittar vi rätt lösning till din fastighet.

KAMERA

Kameror har inte enbart en förebyggande effekt mot brott utan är dessutom ett ovärderligt verktyg i brottsutredningar. Utöver detta så finns det fördelar i form av tidig upptäckt och att rätt insats och åtgärd vidtas. Kameror kan också användas för att övervaka processer och för att upptäcka och verifiera brand. Vi har ett brett sortiment av analoga och IP-baserade kameror för inom- och utomhusbruk. 

Vi har också alla de tillbehör du behöver i form av lagringsenheter, mjukvara och installationshjälpmedel. Våra kompetenta tekniker kan regelverket och säkerställer att både projektering, installation, dokumentation och driftsättning av ditt system blir korrekt utfört.

INBROTTSLARM

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan, så att personer med planer på inbrott avstår från att ens göra ett försök. Man kan säga att ett inbrottslarm i huvudsak har tre syften:

  • Det ska avhålla från inbrottsförsök genom skyltning som visar att ett larm finns installerat.
  • Det ska påkalla uppmärksamhet om att ett inbrottsförsök pågår.
  • Det ska avbryta pågående inbrottsförsök genom t. ex sirener både inomhus som utomhus.

Det blir allt vanligare att integrera en fastighets elektroniska säkerhetsfunktioner som passerkontroll, inbrottslarm, videoövervakning och brandvarning i ett enda system.

Då är det en trygghet att ha en leverantör som kan helheten och som tar ett helhetsansvar för säkerhetslösningen. När man projekterar ett inbrottslarm är det viktigt att känna till vilka typer av larm som finns och hur de är uppbyggda med sina olika komponenter. Det är samtidigt viktigt att ha koll på det regelverk som gäller vid en larminstallation och vilka krav som försäkringsbolagen och andra kravställare ställer på utrustning, projektering och installation.

Som anläggarfirma har vi behöriga ingenjörer som genomför projektering för att säkerställa korrekta installationer som följer gällande regelverk och krav. De hjälper dig hitta den rätta lösningen oavsett storlek på din larminstallation och de hjälper dig hela vägen från behovsanalys till driftsättande.

ÖVERFALLSLARM

Kraven på ett överfallslarm är mycket hårda eftersom ett överfallslarm har högsta prioritet hos polisen. Ett riktigt överfallslarm ska, enligt polisens definition, bestå av fasta larmknappar anslutna till en centralapparat som kan skilja på skarpa larm och tekniska fel. Det enda tillfälle när larmet får sända överfallskoden är med andra ord när larmtryckknappen trycks in.

I alla andra situationer som kabelbrott, sabotage, åverkan eller glappkontakt, skl bara kod för tekniskt fel överföras till larmmottagaren. Som du förstår, så är det en del att ha koll på innan man installerar ett överfallslarm – kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning

NÖDBELYSNINGSSYSTEM

Ett nödbelysningssystem ska underlätta utrymning och rädda liv. Nödbelysningssystemet består vanligtvis av en kombination av hänvisningsskyltar och allmänna belysningsarmaturer som försetts med nödljusfunktion.

Systemet kan antingen installeras helt fristående eller integreras med ett brand- och utrymningslarm. Det kan antingen drivas med en central strömförsörjning eller med hjälp av en nödljusenhet integrerad i armaturen. Av säkerhetsskäl krävs minst två separata nödljuskällor per utrymme om en av dessa skulle fallera.

Eftersom systemet betraktas som en säkerhetsutrustning är kravet på tillförlitlighet stort. Det måste vara uppbyggt så att det automatiskt övergår till nöddrift vid strömbortfall och att definierade nödljusområden har tillräcklig belysningsnivå utan att för stor bländning skapas.

Omfattningen av ett nödbelysningssystem framgår oftast av en brandskyddsbeskrivning. FSN (Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning) sammanfattar regelverket kring detta. Vi tar ansvar för helheten. Våra certifierade tekniker hjälper dig med rätt lösning för din fastighet, ser till att dokumentationen blir rätt utförd och tar hand om det efterföljande underhållet