Beslag & inredning

ENTRE, TRAPPHUS & YTTRE MILJÖ

Husets entré och trapphus är en miljö som utsätts för belastning varje dag hela året. Här krävs inredning och beslagning av hög kvalitet. Det är minst lika viktigt att miljön är funktionell och välkomnande för de som bor i, verkar eller besöker huset.

Post ska sorteras, grus och smuts från gatan ska stoppas på vägen in, information ska anslås, dörrar ska öppnas och stängas, och så vidare.

 • ENTREMATTOR
 • SKRAPGALLER
 • FASTIGHETSREGISTER
 • POSTBOXAR
 • TIDNINGSHÅLLARE
 • VINDSTRAPPOR
 • TAKLUCKOR
 • CYKELSTÄLL

DÖRR- OCH FÖNSTERBESLAG

Det är mycket som ska fungera i och kring dörrar och fönster. Ytterdörren kräver beslag som är rätt anpassade. Den yttre miljön med väder och vind likväl som placering, dörrtyp och material är saker som påverkar valet av beslagning.

Fönstren kompletteras med spanjoletthandtag, lås och fönsterbänkar, innerdörrarna med trycken och nyckelskyltar. Är det något vi kan så är det dörr- och fönsterbeslagning.

 • TRYCKEN
 • DRAGHANDTAG
 • DÖRRSTÄNGARE
 • DÖRRAUTOMATIKER
 • DÖRRSTOPPARE
 • SKJUTDÖRRSBESLAG
 • GÅNGJÄRN
 • SPANJOLETTHANDTAG
 • FÖNSTERVRED
 • VENTILATIONSBESLAG
 • FÖNSTERBÄNKAR
 • GARDINSKENOR

SKYLTAR

Tillsammans med Floda Systemskylt.driver vi igenom stora som små skyltentreprenader. Vi hjälper vi dig med skyltar och vägvisning som stärker ditt företags identitet och underlättar för besökare och personal att hitta från tillfartsvägar och parkeringsplatser fram till enskilda rum. Vårt gemensamma fokus ligger på att göra fastigheter tillgängliga.

I skyltentreprenaden jobbar vi ofta i en liten projektgrupp med representation från Byggbeslag, Floda Systemskylt, beställaren och brukaren.

Vi går igenom projektet på plats, tar fram projekteringsunderlag, skyltmanualer och tar ansvar för allt från projektering till leverans och montage.

 • SKYLTSYSTEM FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK
 • DIGIALA SKYLTSYSTEM
 • NUMMERSKYLTAR
 • ANVISNINGSSKYLTAR
 • SYMBOLSKYLTAR
 • FASADSIFFROR OCH BOKSTÄVER
 • TAKTILA SKYLTAR

KAPPRUM & OMKLÄDNINGSRUM

Skolmiljön ställer hårda krav på materialvalet i de produkter vi levererar. De ska vara både säkra och stryktåliga.

Vi jobbar tillsammans med flera av de ledande tillverkarna av produkter för skolmiljö. När det gäller sittbänkar och kroklister har vi dessutom egen tillverkning, något som ger dig som beställare utrymme för flexibla lösningar.

 • KLÄD- & SKOHYLLOR
 • SITTBÄNKAR
 • KROKLISTER
 • SKÖTBORD
 • MADRASSKÅP
 • SKRIVTAVLOR
 • ANSLAGSTAVLOR
 • LJUDABSORBENTER
 • AV-UTRUSTNING
 • BARNSÄKERHETSPRODUKTER

SKOLA & KONFERENS

Tillsammans med Floda Systemskylt.driver vi igenom stora som små skyltentreprenader. Vi hjälper vi dig med skyltar och vägvisning som stärker ditt företags identitet och underlättar för besökare och personal att hitta från tillfartsvägar och parkeringsplatser fram till enskilda rum. Vårt gemensamma fokus ligger på att göra fastigheter tillgängliga.

I skyltentreprenaden jobbar vi ofta i en liten projektgrupp med representation från Byggbeslag, Floda Systemskylt, beställaren och brukaren.

Vi går igenom projektet på plats, tar fram projekteringsunderlag, skyltmanualer och tar ansvar för allt från projektering till leverans och montage.

 • SKYLTSYSTEM FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK
 • DIGIALA SKYLTSYSTEM
 • NUMMERSKYLTAR
 • ANVISNINGSSKYLTAR
 • SYMBOLSKYLTAR
 • FASADSIFFROR OCH BOKSTÄVER
 • TAKTILA SKYLTAR

TOALETT, BAD & VÅTUTRYMMEN

Inredning för toaletter och badrum i flerbostadshus eller WC i offentliga byggnader kräver helt olika lösningar. Produktval, design och kvalitet är avgörande för ett bra slutresultat.

En WC i en offentlig miljö är inte sällan handikappanpassad och behöver utrustas med beslagning som tål det offentliga rummets påfrestningar. Vi har både kunskapen och produkterna.

 • BADRUMSSERIER
 • DUSCHVÄGGAR
 • DRAPERISKENOR
 • KROKAR & HANDDUKSHÄNGARE
 • BADRUMSMÖBLER
 • BADKAR
 • TVÅLATUOMATER
 • PAPPERSKORGAR
 • SKÖTBORD
 • TOALETTPAPPERSHÅLLARE

TILLGÄNGLIGHET

Boverket beskriver begreppet tillgänglighet som "att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor".

Dina lokaler ska kunna användas av personer som har full rörlighet såväl som personer som använder rullstol, rollator eller de som har nedsatt syn eller hörsel.

När du bygger nytt eller anpassar en fastighet krävs det kunskaper om byggnadsregler och krav på tillgänglighet för de som ska bruka fastigheten – det är en del att tänka på.

Vi jobbar med tillgänglighetsanpassning i offentlig miljö men också med nyproduktion av fastigheter där tillgängligheten ju är en självklarhet.

 • LYFTPLATTFORMAR
 • HALLINREDNING
 • TAKTIL SKYLTNING
 • WC INREDNING
 • STÖDHANDTAG
 • DUSCHBRITSAR & PALLAR
 • TOALETTARMSTÖD

KLÄDKAMMARE/FÖRRÅD OCH STÄD-/TVÄTTUTRYMMEN

Vi hjälper dig att skapa ordning och reda i såväl klädkammare och förråd som städ- och tvättutrymmen.

Vi skräddarsyr prisvärda och tåliga lösningar åt både företag, bostadsrättsföreningar och i offentliga fastigheter.

 • KLÄDKAMMARHYLLOR
 • HYLLPLAN
 • KONSOLER
 • GARDEROBSINREDNINGAR
 • STÄDSET
 • BOKNINGSTAVLOR
 • DAMMSUGARE

VENTILATION & TÄTNING

I produktområde ventilation och tätning hittar du produkter och tillbehör till ventilationen i din fastighet.

 • SKARV- OCH NIVÅLISTER
 • NIVÅLISTER
 • VENTILER
 • INSPEKTIONSLUCKOR