BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

Öppet växel: 07:30–16:00

info@byggbeslag.se

Företagsledning

Verkställande direktör Matthias Eriksson 010-163 68 55
Ekonomichef Karin Dahlström 010-163 66 45
Försäljningschef Håkan Carlsson 010-163 64 22
HR-chef Karina Gjedsted 010-163 67 48
Chef Supply Chain Anders Berg 010-163 64 01
Platschef/Regionchef öst Peter Alvin 010-163 64 99