BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

Öppet växel: 07:30–16:00

info@byggbeslag.se

Företagsledning

Verkställande direktör Matthias Eriksson 010-163 68 55
Ekonomichef Magnus Jansson 010-163 64 91
Marknadschef Hans Paulsson 010-163 65 73
Försäljningschef Håkan Carlsson 010-163 64 22
Chef Supply Chain Anders Berg 010-163 64 01
HR-chef Karina Gjedsted 010-163 67 48

Affärsområde Lås & Säkerhet

Tf Regionchef Öst Matthias Eriksson 010-163 68 55
Regionchef Mitt Marcus Franzén 010-163 64 34
Regionchef Väst Christina Åkerskog 010- 163 67 01
Regionchef Sydöst Mattias Wärnelius 010-163 67 84
Regionchef Syd Joakim Fridvall 010-163 64 66

Affärsområde Material

Försäljningschef Peter Alvin 010-163 64 99