VÄLKOMMEN TILL

BYGGBESLAG MARKNAD  

  

Byggbeslag
Säterivägen 5
651 12 Karlstad

BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

 

 

Öppet växel: 07:30–16:00
info@byggbeslag.se

 

MARKNAD

Exempelbild

Kategorichef
Låssystem, dörrstyrning, dörr- & fönsterbeslag
Thomas Gustafson
010-163 64 69 


Exempelbild

Kategorichef
Våtutrymmen, entrémiljö
& allmänna utrymmen
Anna Hübinette
010-163 64 04

 

Exempelbild

Kategorichef
Passer & Service
Tomas Vifell
010-163 64 87

 

Exempelbild

Kategorichef Entreprenad
Joakim Fridvall
010-163 64 66

Exempelbild

Systemspecialist Hosting
Sidde Persson
 

 

Exempelbild

Priskoordinator
Carola Gustafsson
010-163 66 79

Exempelbild

Priskoordinator
Håkan Magnusson
010-163 64 55

Exempelbild

Marknadschef
Hans Paulsson
010-163 65 73

Exempelbild

Marknadskoordinator
Katarina Kristiansson
010-163 64 27

Exempelbild

E-handelskoordinator
Ulrika Blomberg
010-163 64 92

Exempelbild

PIM-koordinator
Camilla Larsson
010-163 64 03

BYGGBESLAGs huvudkontor med centrala funktioner ligger i Karlstad. Här finns företagsledning, inköpare, försäljare, ekonomi-, HR- och logistikfunktioner samt marknadsavdelning. I anslutning till huvudkontoret ligger BYGGBESLAGs centrallager.