VÄLKOMMEN TILL

 BYGGBESLAG IT  

  

Byggbeslag
Säterivägen 5
651 12 Karlstad

BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

 

 

Öppet växel: 07:30–16:00
info@byggbeslag.se

 

IT

Exempelbild

It-chef
Bernt Gustavsson
010-163 64 44
 

Exempelbild

Utveckling affärssystem
Caroline Lundin
010-163 65 40
 

Exempelbild

Utveckling drift/it-infrastruktur
Fredrik Green
010-163 66 31

 

 

 

 

 

 

BYGGBESLAGs huvudkontor med centrala funktioner ligger i Karlstad. Här finns företagsledning, inköpare, försäljare, ekonomi-, HR- och logistikfunktioner samt marknadsavdelning. I anslutning till huvudkontoret ligger BYGGBESLAGs centrallager.