VÄLKOMMEN TILL

BYGGBESLAG EKONOMI  

  

Byggbeslag
Säterivägen 5
651 12 Karlstad

BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

 

 

Öppet växel: 07:30–16:00
info@byggbeslag.se

 

EKONOMI

Exempelbild

Ekonomichef
Magnus Jansson
010-163 64 91
 

Exempelbild

Controller
Karin Söderholm
010-163 65 92

Exempelbild

Controller
Anna Kraatz
010-163 65 09

 

 

 
 

 

 

 

Exempelbild

Redovisningsekonom
Matilda Rådström
010-163 66 84

Exempelbild

Redovisningsekonom
Maria Bäckstrand
010-163 64 84

Redovisningsassistent
Carola Persson
010-163 64 12 

Redovisningsassistent
Sandra Nykvist
010-163 64 08

Exempelbild

Redovisningsassistent
Jonas Heen
010-163 67 33

Exempelbild

Växel/reception
Nina Källkvist
010-163 64 39 
 

Växel/reception
Maria Linné-Ågren
010-163 64 36

 

 
 

 

 

 

 

BYGGBESLAGs huvudkontor med centrala funktioner ligger i Karlstad. Här finns företagsledning, inköpare, försäljare, ekonomi-, HR- och logistikfunktioner samt marknadsavdelning. I anslutning till huvudkontoret ligger BYGGBESLAGs centrallager.