Mängdning och specificering

KVALITET I PLANERING OCH DOKUMENTATION

Tjänsten mängdning och specificering dokumenterar rätt mängd av utvalda produkter utifrån dina ritningar och underlag. Vi sammanställer och presenterar vårt arbete, inklusive mängdning, i en tydlig objektsspecifikation. Du kan enkelt kontrollera och godkänna detta underlag som senare kan omvandlas till en beställning.

Du kan känna dig trygg med vår långa erfarenhet av tekniska lösningar inom inredning och beslag och att vi strävar efter att matcha och optimera ditt behov. Dessutom kan vi tillsammans i ett tidigt skede reda ut eventuella måttanpassningar och räta ut eventuella frågetecken.  

Din objektspecifikation ger dig i nästa steg möjligheten att beställa vår tjänst Produktionsanpassad förpackning, som effektiviserar materialflöde till byggprojektet.

I mängdning och specificering ingår:

  • Beräkning av rätt inredning och beslag per objekt eller delobjekt
  • Specificering av inredning och beslag t.ex. per rum, lägenhet, våning eller hus
  • Specificering av måttanpassade produkter

      Produktblad (pdf)

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR