Byggentreprenör

Säker kompetens för korrekt dörrmiljö

Det är värdefullt att ha oss vid din sida i ett tidigt skede av byggprojektets planering av dörrmiljö, lås och säkerhet. Här förklarar vi varför:

EN SPECIALIST GER DIG RÅD

Säkerhetslösningar är ofta komplexa och omfattande. Dessutom ska funktioner och standarder förhålla sig till interna och externa krav. Vår produktkunskap och dagliga arbete som tekniska rådgivare gör att vi vågar kalla oss specialister.

Med oss som bollplank reder du i tid ut frågetecken i din specifikation och kan försäkra dig om att både material och lösningar är korrekta och kompletta. Detta kan vara avgörande redan vid inköpsförberedelser av dörr- och entrépartier.

 

TILLFÖRLITLIG KALKYLERING

Dina kalkyler ska ha rätt nivå från start. Vi vägleder dig i dina beräkningar så att de håller projektet igenom och besparar dig onödiga kostnader och överraskningar längre fram.

 

TRYGG ENTREPRENAD

Du har allt att vinna på ett optimerat utgångsläge för din entreprenad. Det underlättar hela resan framåt. Projektets specifikation inom lås och säkerhet är granskad och kostnadsbilden är tydlig – du har full kontroll. Tillsammans med Byggbeslag har du säkrat kvalitén inför ditt projekt.

 

ENTREPRENADER: DÖRRMILJÖ, LÅS OCH SÄKERHET

Som komplett leverantör löser vi beslagning av alla typer av dörrmiljöer. Lås oss ta hand om leveransen av hela dörrmiljön – det underlättar framtida underhåll och garantier.

  • Mekanisk låsning
  • Elektronisk låsning
  • Passersystem
  • Dörrstyrning, dörrautomatik
  • Dörrbeslagning
  • Nödutrymning
  • Larm
  • Kamera
  • Porttelefoni