UNDERHÅLL INBROTTSLARM

SERVICEAVTAL FÖR LARMSYSTEM

Ett inbrottslarm ger ökad trygghet. För att säkerställa larmsystemets funktion över tid utför BYGGBESLAG årlig service och anläggningskontroll, oberoende av systemets larmklass. Det maximerar larmets funktionalitet och garanterar klassningens regelefterlevnad.

 

LÖPANDE SERVICE GÖR NYTTA

Ett förebyggande underhåll minskar generellt onödiga falsklarm, vilket i sin tur reducerar kostnader för väktarutryckning. Faktorer som kan påverka larmets funktionalitet är ombyggnation, en felaktig möblering eller ett handhavandefel.
Med löpande service fångar vi upp denna typ av brister i ett tidigt skede.

 

Översyn av batteristatus är ett viktigt underhåll vid inplanerad service som dessutom förlänger livslängden på investeringen.

Exempelbild

 

RÄTT KOMPETENS FÖR KLASSAT LARM

Om du har ett klassat larm måste regelbundna provningar utföras för att systemet fortsatt ska uppfylla kraven från försäkringsbolag och andra kravställare. I BYGG-

BESLAG är vi certifierad anläggarfirma. Vi uppfyller kraven enligt gällande normer (SSF 1015) för klassade system för installation, service och anläggningskontroller.

 

SUPPORT VIA FJÄRRUPPKOPPLING

Med fjärruppkoppling kan vi hjälpa dig på distans.

Det innebär minskade kostnader vid en felanmälan.
På samma sätt kan vi underhålla hantering av systemet, funktionsinställningar och larmavläsning m.m.

   

Exempel på kontroll och underhåll:
  • Kontroll av detektorers täckningsområden.
  • Kontrollmätning av strömförsörjningsaggregat.
  • Kontroll av anläggningens funktion med provlarm.
  • Anläggningens uppfyllande av uppgifter i anläggarintyget.
  • Provningsprotokoll upprättas.

Produktblad (pdf)