MILJÖ

Byggbeslags ambition är att genom sin verksamhet förse samhället med hållbara produkter och tjänster som håller länge och kan repareras.  Vi är med genom hela projektet från planering, inköp och produktval till genomförande och eftervård och reparationer. Därför kan vi kontrollera hela kedjan och hjälpa kunden att göra smarta och hållbara miljöval.

 

VÅRA PRODUKTERS LIVSCYKEL

Byggbeslag använder sig av Byggvarubedömningar för att bedöma byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

 

I vår E-butik har du som inloggad kund fördelen att se betyget på de produkter som är bedömda av Byggvarubedömningen. För dig som har konto hos Byggvarubedömningen, klicka på BVB-logotypen för att komma direkt till produktsidan och läsa mer om bedömningen.


Byggbeslag använder sig i möjligaste mån av material som inte innehåller särskilt farliga ämnen. På så vis bidrar vi till giftfria materialkretslopp. I de fall som vi måste använda oss av produkter innehållande särskilt farliga ämnen registrerar vi det i SCIP-databasen. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet och återvinning och återanvändning möjliggörs.

 
HÅLLBARHET

Byggbeslag använder sig av material och utför arbete som ska hålla länge. Vi strävar efter att vara del av hållbara byggprojekt där hållbarhetsfrågor finns med genom hela byggnadens livscykel.


 Byggbeslag använder sig av de globala målen som verktyg i sitt hållbarhetsarbete.
 

ANSVARSFULLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Byggbeslag ställer krav på sina leverantörer genom leverantörskrav och uppförandekoder, vi gör även leverantörskontroller av våra leverantörer för att säkerställa att de krav vi ställer på våra leverantörer efterlevs.