VÄLKOMMEN TILL

BYGGBESLAG FÖRETAGSLEDNING  

  

Byggbeslag
Säterivägen 5
651 12 Karlstad

BYGGBESLAG

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

 

 

Öppet växel: 07:30–16:00
info@byggbeslag.se

 

FÖRETAGSLEDNING

Exempelbild

Verkställande direktör
Matthias Eriksson
 

Exempelbild

Ekonomichef
Magnus Jansson
010-163 64 91 

Anders Berg Byggbeslag

Chef Supply Chain
Anders Berg
010-163 64 01

 

 

Exempelbild

Försäljningschef
Håkan Carlsson
010-163 64 22
 

Exempelbild

 Marknadschef
Hans Paulsson
010-163 65 73

Exempelbild

 HR-chef
Karina Gjedsted
010-163 67 48

 

 

AFFÄRSOMRÅDE LÅS & SÄKERHET

Exempelbild

 Affärsområdeschef/
Regionchef Mitt
Marcus Franzén
010-163 64 34

Exempelbild

 Tf Regionchef Öst
Matthias Eriksson
010-163 68 55

 Regionchef Väst
Christina Åkerskog
010- 163 67 01

Regionchef Sydöst
Mattias Wärnelius
010-163 67 84
 

Regionchef Syd
Joakim Fridvall
010-163 64 66
 

Exempelbild

 Regionchef Norr
Michael Sjöquist
010-163 66 55
 

AFFÄRSOMRÅDE MATERIAL

Exempelbild

 Affärsområdeschef
Matthias Eriksson
010-163 68 55

Exempelbild

Försäljningschef
Peter Alvin
010-163 64 99