< Tillbaka till nyheter

2021-04-09

Byggbeslags etablering i Kalmar tar nästa steg

Byggbeslag i region sydöst expanderar nu sin verksamhet genom att etablera sig i Kalmar.

Ett första steg har varit att ha projektledare från Ljungby i regionen – nu utökar vi med att ha tekniker stationerad på plats. Historisk sett har Byggbeslag drivit säkerhetsentreprenader i över tio år i Kalmarregionen med egen personal. 

Just nu är vi delaktiga i NYPS, Nya Psykiatrisjukhuset  i Kalmar och levererar dörrbeslagning, lås och säkerhet.

Vi har också levererat och utfört låsentreprenaden till etapp ett på nya Linnéuniversitet. Under åren har vi varit delaktiga i ett antal flerbostadsprojekt och i Kalmar läns museums ombyggnad.

Vi står nu än mer rustade för att ta oss an fler entreprenader och inte minst erbjuda servicetjänster.


< Tillbaka till nyheter