< Tillbaka till nyheter

2020-11-12

Från 1 januari 2021 samlas vi under varumärket BYGGBESLAG

Vi genomför nu sista delen i den planerade utvecklingen av vår verksamhet för att skapa en än bättre position för att möta framtidens marknadskrav och addera värde för våra kunder och samarbetspartners.

Senaste året har vi genomfört en rad förändringar med bland annat byten av affärssystem, minskning av legala enheter och omorganisationer. Trots utmaningar i samhället har vi under året utvecklats mycket positivt och vi tar nu nästa steg i vår utvecklingsresa. 

Från och med 1 januari 2021 samlas vi under varumärket BYGGBESLAG med två affärsområden, Material och Lås & Säkerhet, för att tydliggöra våra specifika erbjudanden för våra kunder. Som vi tidigare kommunicerat kommer vi bedriva vår verksamhet i våra två bolag; AB Byggbeslag och AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.

Ovanstående påverkar inte vårt dagliga arbete med våra kunder och samarbetspartners. Vi fortsätter upprätthålla en hög service av våra leveranser in i era byggprocesser samt att vi upprätthåller funktioner i era fastigheter. Under den närmsta perioden kommer Ni se att vi successivt börjar kommunicera med vårt nya varumärke på våra digitala plattformar, anläggningar och i våra dokument.

Har du frågor relaterat till ovanstående eller på annat sätt är nyfikna på vår verksamhet och våra erbjudanden så tveka inte att kontakta oss på BYGGBESLAG!

Tillsammans utvecklar vi vår gemensamma affär och vi gör det hållbart och säkert!
Med vänlig hälsning

 

Matthias Eriksson
Verkställande Direktör

AB Byggbeslag, AB Byggbeslag Lås & Säkerhet


< Tillbaka till nyheter