< Tillbaka till nyheter

2020-10-15

Minskning av antal legala enheter inom BBGRUPPEN

Som vi tidigare kommunicerat har vi under 2020 migrerat BBGRUPPENs nio bolag till enbart två legala enheter. Från 12 oktober 2020 är vi AB Byggbeslag och AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.

Detta är ett led i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet och det ger en större enhetlighet mot våra lokala, regionala och nationella kunder.

Här hittar du mer information om var du kan finna en BBGRUPPEN-säljare nära dig.


< Tillbaka till nyheter